Svor ed. I sal 23 i Stockholms tingsrätt hölls i tisdags ett edgångssammanträde i konkursen av Enköpingsföretaget SGE Construction AB. Foto: Fredrik Gustafsson

Så högt skuldberg har byggföretaget

Företaget som köpte upp forna MB Eriksson Bygg:s konkursbo har även de försatts i konkurs. Så här många miljoner har företaget i obetalda fordringar.

  • Publicerad 17:57, 22 nov 2019

Varför skatteskulden är så stor vågar jag inte svara på.

Det har gått snart två månader sedan konkursförvaltaren Jonas Reiner la sina händer på det Enköpingsbaserade byggföretaget SGE Construction AB:s bokföring.

I tisdags, under ett edgångssammanträde i Stockholms Tingsrätt, offentliggjordes hur omfattande skulderna i Enköpingsföretaget SGE är. Enligt konkursbouppteckningen uppgår skulderna till 35 236 501 kronor.

Varav 26,5 miljoner rör leverantörsskulder. 646 613 är uteblivna löneutbetalningar till tidigare anställda. Resterande summa, knappt 8 miljoner kronor är bolaget skyldig Skatteverket.

Hur har skatteskulden kunnat blivit så hög?

– Det vet jag inte riktigt. Skulden består av två delar. Den ena är lönegarantiersättningar som betalades ut under de två rekonstruktionerna. Det administreras av Skatteverket, men det är ingen skatteskuld egentligen. Skatteskulden är på några miljoner. Men varför skatteskulden är så stor vågar jag inte svara på just nu, säger konkursförvaltaren Jonas Reiner.

Företaget har 110 762 kronor i faktiska tillgångar men om det kommer att bli någon utdelning till fordringsägarna över huvud taget har advokaten Jonas Reiner svårt att svara på.

– Det är omöjligt att säga i dagsläget. Det är en komplicerad konkurs och jag har ingen uppfattning om utdelning i det här läget, säger Jonas Reiner.

Reserverade sig

Till edgångssammanträdet i veckan var både företagets styrelseledamot Peter Hagerman och suppleanten Björn Eriksson kallade för att svära ed på att uppgifterna konkursförvaltaren hittills tagit fram är riktiga. Det gjorde också personerna, men den sistnämnde valde att lämna en reservation innan han svor eden.

– Jag har ingen insyn i bokföringen och kundreskontralistan eftersom jag inte varit i bolaget sedan i november 2018, säger styrelsesuppleanten Björn Eriksson.

Av de 35 miljoner kronorna som konkursboet har i skulder till fordringsägarna, rör drygt två miljoner kronor lokala företag.

På konkursdagen den 1 oktober 2019 redovisade SGE att man hade 665 406 kronor i kundfordringar. Alltså pengar andra företag var skyldiga SGE, för jobb Enköpingsföretaget gjort åt dem.

I den senaste upprättade balansrapporten uppger SGE dock att man väntar på 7,1 miljoner kronor för arbeten man har utfört.

Väntar på pengar

Konkursförvaltaren Jonas Reiner skriver i konkursbouppteckningen att:

”Enligt senast upprättad balansrapport föreligger enligt konto 1620 upparbetad men ej fakturerad intäkt om cirka 6,8 miljoner kronor. Enligt erhållna uppgifter är detta konto inte avstämt och att det inte finns något arbete som inte är fakturerade”.

Det kan finnas en förklaring. Som EnköpingDirekt tidigare skrivit om så ”köpte” byggföretaget Systemhus, med besöksadress i Enköping, upp SGE i oktober 2018, för att två månader senare gå ut och meddela att köpet aldrig ägt rum.

Skulle betalas tillbaka

Vad som dock skedde var att 6,4 miljoner kronor inklusive mervärdesskatt i kundfordringar överläts från SGE till Systemhus enligt ett avtal skrivet den 1 oktober 2018. Enligt avtalet parterna emellan skulle sedan pengarna betalas tillbaka till SGE när Systemhus väl fått betalt.

– Det har skett massvis med transaktioner mellan SGE och Systemhus. Det vill vi också att revisorn vi anlitat tittar närmare på. Systemhus är ju ett bolag som lever fortfarande, säger konkursförvaltaren Jonas Reiner.

BLÅLJUS: Tacka hunden (och vittnen) för att BMW-tjuvar på Korsängen kan vara fast

Nyheter Vaken allmänhet är en stor hjälp för polisen. God polisintuition också. Helgen gav exempel på båda delar.måndag 25/5 14:16