Så kan Bromma se ut - om 35 år

Föreställ dig Bromma år 2050. Vad bor du i för slags hus? Hur tar du dig till och från jobbet? Forskare på KTH har tagit fram tre möjliga svar.

  • Publicerad 13:53, 18 mar 2015

Vi borde jobba mot en blandning av Eko- och Teknostaden.

Vägar som korkas igen av bilar – eller en bilfri grönskande stad där man går eller cyklar på grund av energibrist. Fritt fram för kreativa husbyggen för den som har råd – eller ett kontrollerat övervakningssamhälle. Hur Stockholm ser ut år 2050 kan vi inte veta säkert i dag, men Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH, har tillsammans med kollegor från Sverige och USA tagit fram tre möjliga framtids­scenarier för Stockholm.

Forskningen baseras på en analys av material från över 400 stads- och trafikplanerare.

– Det är tre alternativa vägar som framtiden kan ta. De är med flit lite tillspetsade, säger Alexander Ståhle.

Ingen utopi

Inget av scenarierna är en utopi, alla har för- och nackdelar. Alexander Ståhle menar också att det finns tecken på alla tre alternativen i dagens Stockholm.

– Förbifarten är en stor satsning på bilismen som i Fristaden. Samtidigt satsar politikerna på gågator inne i city som i Ekostaden och fenomen som Car2go och Übertaxi, där man bokar resor via en app i telefonen, hör hemma i Teknostaden, säger han.

Är alla lika möjliga?

– Utgångspunkten är att alla är möjliga men det beror på vad som händer i omvärlden. Ekonomiska resurser, tillgången på energi men även politiska beslut är avgörande, säger han.

Scenarierna presenteras i form av ”vykort” från framtiden, och för att beskriva hur olika delar av Stockholm skulle påverkas i varje scenario har forskarna valt att bland annat illustrera Bällsta­vägen i Bromma.

– Det intressanta när det gäller Bromma och andra villastadsdelar är att de påverkas annorlunda än innerstan. I Ekostaden blomstrar stadskärnan men bristen på energi gör att villaområdena förfaller, säger Alexander Ståhle.

Tidigare i veckan bad Dagens nyheter läsarna att rösta på det alternativ de föredrog. När 3 248 personer hade röstat var det endast 408 som föredrog Fristaden, den marknadsstyrda utvecklingen med mycket bilism. De andra två alternativen hade drygt 1 400 röster vardera.

– Det är anmärkningsvärt att Fristaden är så impopulär samtidigt som folk kör mycket bil i dag. Man vill själv ha friheten som bilen innebär, men vill inte drabbas av andras bilkörning. Köerna på Drottningholmsvägen skapas av Brommaborna själva, vilket skapar en livsmiljö de själva inte vill ha, säger Alexander Ståhle.

Vad vill ni att ert arbete leder till?

– Vi vill medvetandegöra att olika beslut genererar olika typer av framtider och hoppas på debatt om hur Stockholmarna och våra politiker vill ha det, säger Alexander Ståhle.

Cecilia Obermüller (MP), ordförande i Bromma stadsdelsnämnd, tycker att det är bra med framtidsvyer och att vi behöver ta tag i vår samhällsutveckling.

– Vi borde jobba mot en blandning av Eko- och Teknostaden så att det blir en bra och trevlig framtid i Bromma. I dag tänjer vi för mycket på de planetära gränserna. Jag tycker inte att bara marknaden ska styra utan det behövs politisk styrning när det gäller vart vi är på väg, säger hon.

Delta själv!

Den 29 maj ordnar forskarna en stor konferens med bland andra trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) och stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S). Du kan delta genom att registrera dig på www.citymoves.se. Då kan du lyssna på talare och delta direkt i debatter.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.