Grunden. Brandvarnare, brandsläckare och brandfilt är bra att ha hemma för att minska risken att bränder blir större och sprider sig. Foto: Mosphotos

Så kan du se till att ditt radhus är brandsäkert

När det gäller bränder är radhus extra utsatta. I vissa fall saknas de brandskydd som behövs på vinden, vilket gör att en brand kan sprida sig snabbt. Brandexperten Sabina Gustavsson delar med sig av sina tips på vad boende kan göra för att förebygga bränder.

  • Publicerad 11:30, 12 apr 2019

Förra måndagen startade en brand i en radhuslänga på Forellgränd i Viksjö, där sju lägenheter brann ner. Polisen utreder vad som kan ha orsakat branden, men det finns enligt dem ingen misstanke om brott. I nuläget vet de inte hur brandskyddet i de aktuella radhusen såg ut vid tillfället.

Samtidigt är det ett känt fenomen att bränder kan sprida sig snabbt i radhus.

– Ett problem som finns i äldre radhus är att vindsutrymmet kan ha uppförts utan korrekt avskiljning mellan lägenheterna. Finns det ingen avskiljning kan en brand sprida sig snabbt, säger Sabina Gustavsson, strateg myndighetsutövning vid Brandkåren Attunda.

Det är främst äldre radhus som kan ha bristande brandskydd, men Sabina Gustavsson påpekar att det fortfarande kan uppstå felaktigheter när hus byggs i dag.

Hon berättar också att brandskydd som från början är bra, av olika skäl kan bli sämre med åren, vilket ökar risken för att en brand sprider sig.

– Radhus är utsatta eftersom de sitter ihop, det finns ingenting som skiljer lägenheterna åt förutom sektioneringen. Därför är det viktigt att sektioneringar finns.

Ligger på boende att ha koll

Det är upp till den som äger i eller nyttjar ett hus att se till att brandskyddet är tillräckligt. För att själv kolla hur brandskyddet ser ut kan man om möjligt bege sig upp på vinden och se efter om det ser tätt ut.

Man kan också lysa med ficklampa mot grannen som står på sin sida av huset för att se om det lyser igenom.

– Känner man att man inte har tillräcklig kunskap kan man kontakta en brandkonsult. Något som kan hålla nere kostnaderna är att gemensamt göra en inventering av hela radhuslängan, säger Sabina Gustavsson.

I övrigt rekommenderar hon alla att ha en brandvarnare, brandsläckare och brandfilt hemma, för att undvika att en brand blir större och sprider sig.

Stockholm Direkt