Förändring. Flera förslag på trafikförändringar i kollektivtrafiken har presenterats. Foto: Sacharias Källdén

Så kan SL-trafiken förändras i Bromma 2021

Trafikförvaltningen har lämnat förslag på förändringar bland de olika trafikslagen inför 2021. För Brommas del innebär det att flera busslinjer dras om, och att tvärbanans Kistagren sakta men säkert kryper fram.

  • Publicerad 10:51, 26 mar 2020

Varje år presenterar trafikförvaltningen (SL) förslag på hur kollektivtrafiken kan förändras. Det kan handla om både ändrade rutter, indragna hållplatser och nya tidtabeller. Nu ligger förslag på förändringar för 2021 ute på remiss, och för Brommas del finns flera förändringar.

Senast den 20 maj ska remissinstanserna ha lämnat synpunkter på förslagen.

Tvärbana

Arbetet med förlängningen av tvärbanan genom den så kallade Kistagrenen fortsätter. SL prognosticerar att hållplatsen Bromma flygplats kan öppnas i december 2020. 2023 förväntas hela sträckan till Helenelund vara klar.

Buss

Linje 113 Blackebergs gård - Solna centrum

Föreslås få en ny sträckning, och trafikera Solnaområdet Ingenting via Arvid Tyrdéns allé. Måndag till fredag mellan 05.30 och 19.00 samt lördag och söndag mellan 11.00 och 17.00 föreslås ett ökat utbud till 15-minuterstrafik.

Linje 110 Alvik - Bromma flygplats

Övervägs att läggas ned. Tanken är att trafikeringen överförs till tvärbanans nya Kistagren. Hållplatserna Ulvsundaplan, Grindstuvägen och Tranebergsplan ska istället trafikeras av linje 112.

Linje 112 Alvik - Spånga station

Föreslås att inte längre trafikera Bromma flygplats i och med nya tvärbanan. Istället föreslås linjen köra samma linjesträckning Alvik - Spånga hela trafikdygnet, samt stanna på linje 110:s stationer.

Tunnelbana

Inga trafikförändringar, men under 2020 kommer även de nya tunnelbanetågen successivt sättas in.

Här kan du se SL testa sina nya tunnelbanetåg idag

Nockebybanan

Inga trafikförändringar