Ändras. Buss 113 och flera andra SL-bussar som kör i Solna kan få nya hållplatser eller sträckningar nästa år. Foto: Leif Oldenburg

Så kan Solnas kollektivtrafik se ut nästa år

Flera av Solnas busslinjer kan se annorlunda ut nästa år. Just nu ser Trafikförvaltningen över vilka förändringar som kan komma att genomföras.

  • Publicerad 11:31, 23 mar 2020

Årligen presenterar Trafikförvaltningen (SL) förslag på vilka förändringar som skulle kunna göras i kollektivtrafiken. Sådant som lyfts är bland annat hållplatser som kan tas bort, nya körsträckor eller förändringar i tidtabellerna. Nu finns förslag på förändringar för 2021 ute på remiss. Senast den 20 maj ska remissinstanserna ha lämnat synpunkter på förslagen.

För Solnas del är det busstrafiken som kan komma att påverkas.

Så här står det in förslaget:

Linje 113 Blackebergs gård –Solna Centrum

Linjen föreslås få ny sträckning och trafikera nybyggnationsområdet Ingenting, via Arvid Tyrdéns allé. Linjen föreslås också få utökat utbud till 15-minuterstrafik måndag- fredag 05:30-19:00 samt lördag-söndag 11:00-17:00. Föreslagen linjesträckning förutsätter att vägar där linjesträckningen föreslås är byggda enligt RiBuss samt nya hållplatser på Arvid Tyréns allé.

Linje 506 Karolinska sjukhuset –Hallonbergen

Linjen föreslås förlängas från Karolinska sjukhuset norra till Odenplan. Ny linjesträckning blir Ör-Hallonbergen-Sundbyberg stn-Solna-Karolinska norra-Odenplan.

Linje 507 Odenplan –Tomteboda

Linjen föreslås läggas ned och trafiken föras över till linje 113 Västra Skogen- Solna centrum. Linje 506 tar över sträckan Karolinska sjukhuset-Odenplan.

Linje 152 Liljeholmen – Bromma flygplats

När tvärbanan börjar trafikera Bromma flygplats föreslås linjen kortas av så den trafikerar sträckan Liljeholmen– Solna centrum vardagar i rusningstrafik. Vidare föreslås att hållplats Tomteboda trafikeras.

Linje 3 Karolinska sjukhuset – Södersjukhuset och Linje 77 Karolinska sjukhuset – Liljeholmen

Då hållplats Torsplan i riktning mot Solna har flyttats längre söderut på Torsgatan på grund av ombyggnation blir avståndet till hållplats Rödabergsgatan mycket kort. Därför föreslås hållplats Rödabergsgatan som bara finns i riktning mot Solna och enbart trafikeras av linjerna 3 och 77 att dras in.

Stockholm Direkt