Stor efterfrågan. Tålamod krävs för den som vill lägga vantarna på en hyresrätt i Järfälla. På Söderhöjden låg medelkötiden på 10,4 år förra året. Foto: Mikael Andersson

Så länge får du köa för en hyresrätt i Järfälla

Att knipa ett förstahandskontrakt i Järfälla kräver fortfarande en hel del tålamod. För ett vanligt hyreskontrakt krävs runt nio år i bostadskön.

  • Publicerad 11:41, 18 jan 2019

Marika Nordström, marknadschef på Bostadsförmedlingen Foto: Pressbild

270. Så många hyresrätter förmedlades i Järfälla genom bostadsförmedlingen under 2018. I hela länet förmedlades 13 455 lägenheter, vilket var rekordmånga.

Den genomsnittliga kötiden i länet för att få en bostad var 10,3 år – för Järfällas räkning var motsvarande siffra 9 år, eller 8,3 år med student- och ungdomslägenheter inräknat.

– Läge och hyra är de parametrar som styr. Järfälla ligger lite längre ut, och då blir det lite kortare kötid. Det är attraktivt att ligga nära centrala Stockholm, säger Marika Nordström, marknadschef på Bostadsförmedlingen.

I det kommunala bostadsbolagets Järfällahus externa kö låg snittiden för att knipa ett kontrakt på 6 år.

Så länge får du köa för en hyresrätt i Järfälla

Trendbrott

Vad som är utmärkande med årets siffror är att kötiden i snitt stannade av.

– Kötiderna har ökat stadigt i många, många år, och det handlar såklart om att utbudet är för litet i förhållande till efterfrågan. Kötiden är fortfarande lång, men trendbrottet är nytt. Gapet mellan utbud och efterfrågan börjar krympa något, säger Marika Nordström.

Liksom på andra håll i stan var kötiden för nyproduktion i Järfälla kortare än för äldre bostäder.

– Generellt är hyran ungefär 50 procent högre i en nyproducerad trea i snitt av det vi förmedlar. Det är färre som vill eller kan efterfråga en nybyggd hyresrätt, säger Marika Nordström.

Hur tror du att läget kommer att se ut under året?

– Vi har slutit ett antal nya samarbeten med hyresvärdar under året och vi ser fram emot att ta emot de bostäderna. Vi har god förhoppning om att förmedla minst lika mycket som förra året.

Bostadsförmedlingens kötid 2018

Område / förmedlade lägenheter / medelkötid:

Jakobsberg / 67 / 7,7 år

Jakobsbergs centrum / 21 / 10,1 år

Nedre Hammaren / 1 / 11,9 år

Söderhöjden / 23 / 10,4 år

Viksjö / 12 / 11,2 år

Kallhäll / 23 / 10,5 år

Barkarby och Barkarbystaden / 81 / 8,7 år

Säby gård / 2 / 7,8 år

Skälby / 1 / 10,1

Snitt i Järfälla:

Befintligt bestånd / 171 / 9,8 år

Nyproduktion / 60 / 6,9 år

Totalt, exklusive student-och ungdomslägenheter: 9 år

Totalt, inklusive student-och ungdomslägenheter: 8,3 år

Studentlägenhet / 28 / 2,9 år

Ungdomslägenhet / 11 / 7,7 år

Totalt förmedlades 270 bostäder i Järfälla via bostadsförmedlingen under 2018, varav 231 vanliga hyresrätter.

Siffrorna visar medelkötid i bostadsförmedlingens kö, där det finns lägenheter från både allmännytta och de privata hyresvärdar som valt att ansluta sig till kön.

Källa: Bostadsförmedlingen

Järfällahus kötid 2018

Medelkötid*:

Extern bostadskö: 6 år

Intern bostadskö*: 13,9 år

Seniorkö: 4,9 år

Ungdomskö: Statistik saknas

*Järfällahus lägenheter som förmedlas av bostadsförmedlingen ingår inte i statistiken.

*I den interna bostadskön står alla som bor i Järfällahus, och samlar köpoäng medan de bor i sin nuvarande lägenhet.

Källa: Järfällahus

Stockholm Direkt