Åtgärder. Korsningen vid Sandviksvägen och Loviselundsvägen får fyra nya busskuddar. Foto: Evelina Hertz

Så många farthinder byggs i Hässelby

Busskuddar, refuger och avsmalningar. Just nu växer de fram som svampar i marken på våra vägar i Hässelby-Vällingby, med syftet att bättra på trafiksäkerheten. Men alla är inte nöjda med trygghetsåtgärderna.

  • Publicerad 16:38, 7 nov 2019

Sen en tid tillbaka har staden jobbat för att höja trafiksäkerheten i Hässelby-Vällingby. Längs några gator är åtgärderna få: en avsmalning här och busskudde där. Kanske ett upphöjt övergångsställe.

Andra vägar ska åtgärdas mer. Längs med Sandviksvägen, som tidigare haft två farthinder, byggs busskuddar på fem platser, två upphöjda övergångsställen och en del av vägen smalnas av. Allt på en sträcka av två kilometer.

Skeptisk till åtgärderna

En som med skepsis sett Sandviksvägens farthinder växa fram under året är Hässelbybon Leif Antonsson.

– Det är vår huvudtransportled i Hässelby villastad, och det känns som man tagit i för mycket. Det är onödigt många hinder, säger han.

Leif Antonsson ser flera risker med åtgärderna – att folk istället letar sig in på villavägar och att kollektivtrafiken, som buss 119, får det besvärligt.

"Kan låta mycket"

Staden har investerat 80 miljoner kronor i att höja säkerheten på vägarna i Hässelby-Vällingby – totalt 64 trygghetsåtgärder fördelat på 18 vägar.

Erik Söderberg, pressansvarig på trafikkontoret, håller med om att det kan låta mycket.

Han menar dock att det, utifrån ett antal kriterier, bedömts att åtgärderna behövs.

– De är utspridda över flera vägar och långa sträckor. Vi har i utredningarna kommit fram till att de här platserna är bristfälliga ur trafiksäkerhetssynpunkt och vissa av passagerna är olycksdrabbade redan idag. Då behövs åtgärder för att få ner risken för trafikolyckor, skriver han i ett mejl.

Tar andra vägar

Att bilister väljer bort större vägar med farthinder till förmån för mindre gator är alltid en risk, menar han, men ser inte att den som gör det har nåt att vinna tidsmässigt.

– I regel har de gatorna lägre hastighetsbegränsning, är trängre och har gatuparkering vilket påverkar framkomligheten. Sandviksvägen är drygt två kilometer lång och de flesta kör bara en kortare sträcka på den och passerar därmed inte alla farthinder, så vi bedömer den så kallade förflyttningsrisken som låg, skriver han.

Erik Söderberg skriver också att de haft avstämningar med SL om hur kollektivtrafiken påverkas och att de tagit höjd och hänsyn för det i utformningen av hindren.

Arbetet med farthindren kommer att pågå under 2020 för att stå klart 2021.

Trafiksäkerhetsåtgärder i Hässelby-Vällingby

Platserna för åtgärder har valts utifrån fem kriterier:

Låg hastighetsefterlevnad.
Många olyckor.
Närhet till skola.
Röda kvalitetsavvikelser enligt metoden Rätt fart i staden.
Sträckor där hastigheten höjts av staden.

Åtgärderna är i form av busskuddar, avsmalningar, refuger, asfaltsgupp och i ett fall en rondell.

De här gatorna i Hässelby-Vällingby får trafiksäkerhetsåtgärder:

Astrakangatan, 5 åtgärder

Bergslagsvägen, 2 åtgärder

Björnmossevägen, 2 åtgärder

Ekvägen, 2 åtgärder

Liveselundsvägen, 3 åtgärder

Maltesholmsvägen, 8 åtgärder

Melongatan, 2 åtgärder

Persikogatan, 2 åtgärder

Råckstavägen, 5 åtgärder

Sandviksvägen, 8 åtgärder

Skattegårdsvägen, 5 åtgärder

Solleftegatan, 3 åtgärder

Sörgårdsvägen, 5 åtgärder

Täbylundsvägen, 1 åtgärd

Vällingbyvägen, 4 åtgärder

Växthusvägen, 2 åtgärder

Ångermannagatan, 4 åtgärder

Årevägen, 1 åtgärd (ny rondell, korsningen Jämtlandsgatan)

Totalt antal åtgärder: 64

Visa merVisa mindre

Bakgrund farthinder

2010 beslutade kommunfullmäktige i Stockholm, med Alliansen i majoritet, att det skulle tas fram ett nytt trafiksäkerhetsprogram med målet att åtgärder skulle stå färdiga 2020.

2018 godkände den grönblå majoriteten i trafiknämnden i Stockholm ett förslag om trafiksäkerhetsåtgärder i Hässelby-Vällingby, Norrmalm, Skärholmen, Liljeholmen och Fruängen till en investeringsutgift om 137 miljoner kronor.

Stockholm Direkt