Växlande. Att så många olika personer kommer hem till äldre skapar stress både hos boende och personal, enligt en forskare. Foto: Most Photos

Så många hemtjänstanställda träffar de äldre

Den som har hemtjänst och bor i Danderyd kan under en tvåveckorsperiod få besök av 14 olika personer från hemtjänsten.

  • Publicerad 10:36, 22 jan 2019

14 olika personer knackar under en tvåveckorsperiod på hos de Danderydsbor som har hemtjänst. I Essunga ligger snittet på 24 personer under två veckors tid, vilket är högst i landet, enligt ny statistik från Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada.

– Det skapar en stor stress, inte bara för de äldre, utan också för personalen, säger Magdalena Elmersjö, lektor i socialt arbete på Södertörns högskola, till Nyhetsbyrån Siren.

Magdalena Elmersjö säger att det är väl känt att omsorgsrelationen mellan de äldre och personalen är mycket viktig för en god omsorgskvalitet.

– Det är där personalen lär känna den äldres behov och önskemål, och kan följa förändringar i behoven, säger hon.

Statistiken från Kolada bygger på kommunernas egna mätningar av hur många hemtjänstpersonal som besöker äldre, från 65 år och uppåt, som får minst två besök om dagen. För 2018 har 232 kommuner rapporterat in uppgifter till Kolada.

I nio kommuner, bland annat Smedjebacken, Tingsryd och Vaxholm, ligger snittet på under tio personer. I siffran ska inte trygghetslarm, matleveranser och hemsjukvård ingå, men det kan finnas stora skillnader bland kommunerna i hur insamling och inrapportering går till.

Stockholm Direkt