"Det kommer fler elever från Barkarbystaden nu än förra året, det här har att göra med expansionen", säger Sandra Backlund på barn- och ungdomsförvaltningen. Bilden är en genrebild. Foto: Sacharias Källdén

Så många Järfällasexor har fått sitt förstahandsval

Liksom tidigare år har platsbristen när Järfällas blivande sjätteklassare ska välja skola gjort sig påmind. Nu har de flesta fått någon av sina önskade skolor, samtidigt som en långsiktig plan för att lösa problemet ska tas fram.

  • Publicerad 11:23, 21 maj 2019

Inför årskurs sex får elever önska de skolor de helst vill gå i, men när många söker sig till samma skolor får alla inte plats. I nuläget har 95 procent av de elever som gjort ett aktivt skolval (se faktaruta) placerats i någon av sina önskade skolor.

Men att det inte finns en högstadieskola i Barkarbystaden gör att de blivande sexorna i stadsdelen måste söka sig till skolor i andra områden.

Och avsaknaden av en högstadieskola i stadsdelen kan ställa till det för elever även i andra delar av Järfälla – på grund av den relativa närhetsprincipen.

– Förra året hamnade alla från Barkarbystaden som i första hand sökt Björkeby där, i år har de flesta hamnat i Kvarnskolan. Då blir det färre platser för barn från till exempel Berghem och Polhem där, då de har Källtorp närmast. Det kommer fler elever från Barkarbystaden nu än förra året, det här har att göra med expansionen, säger Sandra Backlund, chef för administration och ärendeberedning på barn- och ungdomsförvaltningen.

Oro kring skolbristen för Barkarbystadens sexor

Planen: En extra klass i Björkebyskolan i höst

Ska tas fram långsiktig plan

Förvaltningen har nu lämnat bollen vidare till skolorna som själva har koll på reservlistor, och hör av sig till de elever som köar så snart en plats blir ledig, enligt den relativa närhetsprincipen.

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för hur platsbristen ska lösas de närmaste åren, innan högstadieskolan Ålstaskolan står klar i Barkarbystaden om några år. Tanken är att planen ska finnas på plats till nästa års skolval.

– Ambitionen är ju att man ska få sitt skolval i så hög utsträckning som möjligt. Men att ändå 95 procent har fått något av sina val tycker jag är rätt bra. Sedan har vi goda förhoppningar om att saker kan ändra sig in i det sista. Jag förstår problematiken och vi kämpar hårt för att försöka få till det här, säger Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Så många har fått sitt skolval

Skolvalet för årskurs sex omfattar i år 1034 elever, och 65 procent av dem har gjort ett aktivt skolval. De elever som inte önskat några skolor alls placeras automatiskt i en skola så nära hemmet som möjligt.

264 elever har valt en friskola eller en skola utanför kommunen. Av de 770 elever som placerats i Järfällas kommunala skolor har 78 procent, alltså 614 elever, gjort ett aktivt skolval.

87 procent av dem har blivit placerade enligt sitt förstahandsval, 6 procent enligt sitt andrahandsval och 1 procent enligt sitt tredjehandsval.

Alltså har 95 procent blivit placerade i någon av sina önskade skolor, och 5 procent har inte blivit placerad i någon av sina önskade skolor.

Källa: Barn-och ungdomsförvaltningen i Järfälla kommun, 2019-05-21

Stockholm Direkt