Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade i dag S+MP-regeringens budgetförslag som är en kompromiss med Centerpartiet och Liberalerna. Foto: Kristian Risenfors/Claudio Britos

Så mycket får Huddinge i höstbudgeten

I höstbudgeten som regeringen presenterade i dag höjs statsbidraget till kommunerna med 3,5 miljarder kronor. Huddinge får bland annat pengar för att motverka segregation.

  • Publicerad 11:01, 18 sep 2019

38 miljoner kronor extra i allmänt statsbidrag för att stärka välfärden och 11,5 miljoner kronor extra till arbetet mot segregation. Det är vad Huddinge kommun får i regeringens höstbudget, enligt en sammanställning av DN. Regeringen höjer i budgeten det generella bidraget till kommunerna med 3,5 miljarder kronor.

Huddinge får inte en del av det statsbidrag som går till de kommuner som har haft ett särskilt högt flyktingmottagande.

Höginkomsttagare får lägre skatt

Den största posten i höstbudgeten var annars sänkt skatt för höginkomsttagare genom den slopade värnskatten. Det är en skatt som i dag innebär att de som tjänar mer än 58 583 kronor betalar fem procent mer i statlig inkomstskatt.

Även skatten för personer över 65 år sänks.

Billigare att anställa

Regeringen satsar också 1,7 miljarder på ett avdrag i arbetsgivaravgiften för företag som anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, till exempel nyanlända, långtidsarbetslösa och unga utan arbetserfarenhet.