HÖJS. Stockholm ska höja p-böterna nästa år. Foto: Leif Oldenburg/Andreas Enbuske

Så mycket höjs p-böterna i Stockholm

Staden ska dra in extra miljoner på höjda parkeringsböter. Så här mycket vill man höja böterna redan i vår.

  • Publicerad 13:49, 4 dec 2018

Som StockholmDirekt tidigare berättat aviserade den nya grönblåa majoriteten att man planerar att höja felparkeringsavgifterna redan nästa år på nytt. På förhand fanns uppgifter på att staden räknade med att dra in 85 miljoner kronor på det, något som kritiserats från oppositionshåll.

P-böterna ska höjas för bilister i Stockholm

Nu är det klart hur mycket man vill höja böterna med.

Felparkeringar som är trafikfarliga/hindrande höjs från 1 200 kronor till 1 300 kronor, vilket är maxtaket.

Trafikstörande/hindrande uppställning höjs från 850 kronor till 1 100 kronor.

Mindre trafikstörande uppställning höjs från 750 kronor till 900 kronor.

Trafiknämnden väntas fatta beslut i frågan på kommande sammanträde och ska börja gälla 1 mars 2019.

Enligt tjänstemännen så kan höjningen, baserat på tidigare statistik, leda till ökade intäkter på 74-75 miljoner kronor kommande år för perioden 1 mars-31 december.

2017 höjdes p-böterna senast i Stockholm.

Detta gäller

Med trafikfarliga/hindrande felparkeringar avses exempelvis stannande/parkering på platser där förbud att stanna råder, som t.ex. i kollektivkörfält, i cykelfält, på gångbanor, på eller för nära övergångsställe och i reserverad p-plats för rörelsehindrade.

Med trafikstörande/hindrande felparkeringar avses t.ex. stannande/parkering på platser där förbud att parkera råder som t.ex. på servicedag/natt och utöver längsta tillåtna uppställningstid.

Med mindre störande felparkeringar avses stannande/parkering på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att betala avgift.

Källa:Trafikkontoret.