Matsvinn. Totalt slängs 138 600 kilo mat i Järfällas skolor och förskolor, vilket motsvarar 20 procent av den totala mängden mat. Foto: Karin Nilsson

Så mycket mat slängdes i Järfällas skolor förra året

Förra året slängdes en femtedel av all mat som serverades i Järfällas för- och grundskolor. Men nu ska det bli ändring, genom en ny plan för minskat matsvinn.

  • Publicerad 12:01, 5 feb 2020

Det är viktigt ur miljösynpunkt att vi inte slänger mat i onödan

Handlingsplan. "En liten men viktig del för att nå kommunens klimatmål", säger Aphram Melki (C), ordförande i utskottet för miljö och social hållbarhet. Foto: Mikael Andersson

Under 2019 slängdes totalt 138 600 kilo mat i Järfällas skolor och förskolor, vilket är en femtedel av all mat som serveras i skolmatsalarna.

I pengar handlar det om mat för uppskattningsvis 4,15 miljoner kronor som hamnade i soporna förra året, enligt en tjänsteskrivelse.

Men nu ska det bli ändring. Idag onsdag, väntas utskottet för miljö och social hållbarhet i Järfälla klubba igenom en ny handlingsplan för att minska matsvinnet med 25 procent fram till 2022.

Den innebär en rad åtgärder för kommunens verksamheter för att minska mängden mat som slängs. Om kommunen når 25 procents-målet kommer de enligt beräkningar att kunna spara runt en miljon kronor i för- och grundskolorna.

– Handlingsplanen är en liten men viktig del för att nå kommunens klimatmål. Det är viktigt ur miljösynpunkt att vi inte slänger mat i onödan, men det blir också mer pengar över. Vi kommer lägga de pengarna på att säkra bättre kvalitet på maten, säger kommunalrådet Aphram Melki (C), ordförande i utskottet för miljö och social hållbarhet.

Kommunen har också mätt hur mycket mat som slängdes på ett av kommunens äldreboenden under förra året – 30 procent, löd domen.

Del av FN:s klimatmål

I handlingsplanen ingår bland annat att undervisa skolelever om hållbar konsumtion, och kommunen ska köpa in vågar och andra digitala verktyg för att mäta mängden mat som serveras.

Handlingsplanen är en del av kommunens arbete med FN:s klimatmål Agenda 2030, som bland annat innebär att matsvinnet globalt ska minska med 50 procent per person. Målen innehåller åtgärder för att halvera förlusten av mat i både butiker och bland konsumenter, men också när det gäller förlust av skördar, fram till 2030.

– Jag är övertygad om att vi kommer klara av målen. Vi minskar matsvinnet med 25 procent under den här mandatperioden och så minskar vi med ytterligare 25 procent under nästa, säger Aphram Melki.

Det ska göras

✓ Föreläsningar riktade till pedagoger, kökspersonal, verksamhetschefer och omvårdnadspersonal

✓ Krav på matsvinnsarbete vid upphandlingar av nya privata äldreboenden

✓ Personal får köpa överbliven mat

✓ Undervisning i klasser om hållbarhet och matsvinn

✓ Inköp av vågar

Källa: Handlingsplan för minskat matsvinn 2020-2022

Stockholm Direkt