SATSNINGAR. Hur mycket partierna vill lägga på fotgängare och cyklister varierar. Foto: Erik Simander

Så mycket vill partierna satsa på cyklister och fotgängare

Hur mycket krut och stålar som ska läggas på cyklister och fotgängare varierar, visar vår enkätundersökning.

  • Publicerad 20:00, 2 sep 2018

Framkomligheten och säkerheten för både fotgängare och cyklister i Stockholm har varit på tapeten och en prioriterad fråga länge i staden. Och att fler Stockholmare ska välja cykeln är de flesta partierna i Stadshuset överens om.

Här är partiernas vallöften till cyklisterna

Men hur det ska göras eller hur mycket som ska investeras för att förbättra för både cyklisterna och fotgängare i staden under kommande mandatperiod råder det delade meningar om, visar vår enkätundersökning med partierna i Stadshuset.

Här är alla cykelsatsningar i Stockholm i år

Hur mycket vill ni satsa på utbyggd gång- och cykelinfrastruktur?

S: Vi kommer fortsätta att göra kraftiga satsningar för att förbättra gång- och cykelinfrastrukturen.

MP: Vi vill avsätta 1,5 miljarder kronor på gång, cykel och bussframkomlighet under nästa mandatperiod.

V: Vi vill satsa ytterligare minst en miljard kronor på bättre möjligheter att gå och cykla.

Fi: Det ska vara en prioriterad del av trafikbudgeten, men vi har ännu inte några exakta siffror.

M: Utöver lika stora investeringar som nuvarande majoritet, satsar vi 200 miljoner kronor för en bättre stadsmiljö.

L: Fortsatta satsningar behövs. Därför vill vi satsa en miljard kronor i en gång- och tillgänglighetssatsning.

C: Vi vill ha en ny cykelmiljard för investering i breda säkra cykelbanor samt inleda en regional cykelförhandling för mer cykelpendling i hela regionen.

KD: Vi har inte utlovat någon särskild summa för detta, men en fortsatt utbyggnad kommer att behövas

SD: Vi vill först se över vad som har gjorts innan vi tar ställning för om det ska satsas och i så fall vad som behövs.

Här är fler artiklar om valet och Stockholmstrafiken:

Fem av nio partier vill stoppa dieselbilar i stan

Nya p-avgifterna kan rivas upp efter valet