Genrebild på hyresrätt och Per Björklind, förhandlingschef, Hyresgästföreningen region Stockholm. Foto: Sacharias Källdén/Jan J Backman, Hyresgästföreningen region Stockholm

Så påverkas du av nya Stockholmshyran

​Cirka 60 000 hyresrätter i de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm ska få en ny hyresmodell. Inte bara skick och standard, utan även läget ska vägas in när den nya så kallade Stockholmshyran sätts. Men vad gäller egentligen? Här är svaren på de viktigaste frågorna.

  • Publicerad 07:00, 13 feb 2019

I december tecknade Hyresgästföreningen och de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm en principöverenskommelse om att införa systematisk hyressättning i det allmännyttiga fastighetsbeståndet i Stockholm.

Totalt omfattas cirka 60 000 hyreslägenheter av förändringen som under de kommande åren ska fasas in stegvis.

Under våren inleds nu ett stort arbete där bland annat en inventering ska göras av stadens lägenheter för att avgöra hur hyrorna ska påverkas i Stockholm.

Här vill grönblå ombilda hyresrätter

– Nu går vi in i en fas där vi ska inventera lägenheterna i de här tre bolagen. Hyresgästerna ska få hem en deklaration där man får säga vad som stämmer eller inte stämmer om bostaden. När det är klart kommer vi att kunna meddela om en Stockholmshyra för den aktuella hyresgästen innebär en höjning, sänkning eller om den ska ligga kvar, säger Per Björklind enhetschef för förhandling på Hyresgästföreningen.

Tidigare har fastighetens skick och ålder varit den huvudsakliga faktorn för hyressättningen enligt bruksvärdesprincipen, och därmed tämligen luddig, enligt parterna.

Bygger på poängsättning

Den nya modellen beskrivs som en utveckling av det hela och bygger i stället på en poängsättning och en nedbrytning av flera kriterier där faktorer som storlek, standard, fastighetens utformning, område och läge samt förvaltningskvalitet värderas och kan jämföras mer ingående.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Förändringen innebär att en stor del av det kommunala bostadsbeståndet får nya hyror de kommande åren – antingen i form av en höjning, sänkning eller frysning. Som mest kan hyran justeras uppåt med 250 kronor per månad och år.

– Man tar bort den gamla hyran och bygger upp den igen med fem grundkomponenter och ett antal grundegenskaper. Det blir lättare för en hyresgäst att värdera hyran eftersom man på detaljnivå kan meddela varför hyrorna skiljer sig åt, säger Per Björklind.

Mytbild kring fri hyressättning

Just lägesfaktorn har varit en punkt som har varit uppe för diskussion. Men enligt Per Björklind kommer den inte göra någon större skillnad mot hur det redan är i dag. Och någon ”fri” hyressättning är det inte tal om, menar han.

– Det finns en mytbildning kring det. Redan i dag påverkas hyran av det geografiska läget. Framför allt mellan innerstan, inre ytterstad och ytterstad kan vara stora skillnader. I extrema fall upp emot 30 procent. Och där har vi gjort vissa justeringar. Med det nya systemet blir allt tydligare, säger Per Björklind.

En anledning är typen av fastighet. Sekelskifte är mer attraktivt än miljonprogram. Folkhem är mer attraktivt än 90-talsbyggen, enligt Björklind.

Först i höst väntas besked kunna lämnas om hyrorna, och tidigast 2020 väntas det synas på avierna.

Det är nya Stockholmshyran

En del lägenheter får oförändrad hyra, andra får fryst eller höjd hyra.

Införandet av höjningar kommer ske under en period på upp till 6 år.

Per år justeras månadshyran uppåt med maximalt 250 kr per månad och år.

Om en lägenhet har en månadshyra på mindre än 5 000 kr i månadshyra sker höjningen med 5 % av hyra vid införande av Stockholmhyra (vilket blir en lägre summa än 250 kr).

Vid frysningar är huvudregeln att hyran är oförändrad tills den allmänna hyresutvecklingen, genom de årliga förhandlingarna, har lett till att hyran motsvarar den nya hyran, enligt Stockholmshyra.

De berörs av förändringen

Samtliga hyresrätter inom de tre allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm stad – Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder.

De berörs inte

Lägenheter byggda från och med 2011 och senare

Lägenheter som är hyressatta enligt reglerna om presumtionshyra

Lägenheter för vilka bolagen ensidigt satt hyran

Kategoribostäder (kollektiv-, grupp- och studentbostäder)

Lägenheter hos AB Stadsholmen, dotterbolag till AB Svenska Bostäder

Ambitionen ärdock att även de lägenheter som nu undantagits, på sikt, ska omfattas av Stockholmshyra.

Tidsplan

Hyresgästerna hos de berörda bolagen ska under 2019 kommer få hem en deklaration som beskriver deras specifika lägenhet. Den nya hyran kommer att synas på hyresavin tidigast under 2020.

Källa: Hyresgästföreningen

Så ska lägenheterna värderas

Den nya hyressättningnen är systematisk och ska baseras på fem egenskapskategorier som alla poängsätts för varje enskild lägenhet.

1. Storleken. Antalet rum och kvadratmeter, samt typ av kök påverkar hyran mest.

2. Lägenhetens standard. Om lägenheten är upprustad eller inte.

3. Själva fastigheten. Vilken typ av hus, om hiss finns och hur det ser ut.

4. Läget och området. Närhet till grönområden och vatten, samt områdets karaktär.

5. Förvaltningskvalitet och service. Att det är städat och snyggt och att fel blir åtgärdade.

Källa: Hyresgästföreningen