Tävling. Stockholm Triathlon påverkar trafikens framkomlighet i Stockholm. Foto: Mostphotos

Så påverkas trafiken av Stockholm Triathlon

Idag, söndag, arrangeras årets upplaga av Stockholm Triathlon, vilket medför viss påverkan på trafiken i staden.

  • Publicerad 11:16, 23 aug 2019

I helgen arrangeras årets upplaga av Stockholm Triathlon, som hålls i de centrala delarna av stan. Men för att tävlingen ska kunna flyta på normalt, måste flera vägar stängas av.

Dessa områden påverkas:

Norr Mälarstrand
Gatan från Ragnar Östbergs plan till Kungsholmstorg kommer att vara avstängd från lördag kl 09.00 till söndag kl. 22.00. Parkeringar, samt in- och utfarterna till dessa kommer att vara avstängda under denna tid. Gatan från Kungsholmstorg till Rålambshovsparken kommer att vara avstängd på söndagen mellan kl 07:15-15:30.

Gjörwellsgatan
Kommer att vara avstängd på söndag mellan kl. 07:15-15:30.

Västerbron
Kommer att vara öppen för trafik i båda körriktningarna, men med risk för köbildning då antalet körfält är begränsade. Dock kommer cykel- och gångfält i syd-nordlig riktning vara avstängt.

Söder Mälarstrand, Pålsundsbacken
Kommer att vara avstängd på söndag mellan kl. 07:15-15:30.

Stadshuset
Gång- och cykelfälten intill Stadshuset kommer att vara avstängda och begränsad framkomlighet kommer råda. Även busstoppet vid Stadshuset kommer att vara avstängt.

Stadshusbron
Bron är öppen för biltrafik, men gång- och cykelfält påverkas. Cykelfält på brons södra sida kommer vara avstängda, och gångfältet kommer att nyttjas av både gående och i viss mån även cyklister.

Tegelbacken
Delar av Tegelbacken kommer att vara avspärrade, men gående och cyklister kommer inte att påverkas annat än passagen under Centralbron där trängsel är att vänta på grund av byggarbeten.

Vasabron
Passagen under Vasabron mot Strömgatan kommer vara helt avstängd.

Strömgatan
Gatan kommer vara avstängd på grund av byggarbeten. Gående och cyklister hänvisas istället till Fredsgatan.

Norrbro
Kommer vara avstängd för trafik på söndag mellan kl. 08.00-15.45.

Slottskajen
Körfältet i västgående riktning kommer att vara avstängt för biltrafik från Skeppsbron till Mynttorget på söndag mellan kl. 08.00-15.45. Även parkeringen kommer att vara avstängd.