Friskt. Staden genomför vattenprover för att säkerställa att vattnet inte är hälsofarligt. Foto: Sacharias Källdén

Så rena eller smutsiga är Stockholms bad

Staden genomför ständigt vattenprover på Stockholms allmänna badplatser för att säkerställa att vattnet inte utgör någon hälsorisk. Här är resultatet av ditt bads senaste mätning.

  • Publicerad 19:00, 25 jun 2019

Soliga sommardagar är förenligt med bad. Därför är Stockholm, med sina många vikar, sjöar och hav, en perfekt plats för alla badsugna.

Ansvaret för baden ligger på staden, och därför utför man med jämna mellanrum också vattenprover för att mäta om bakterier och alger i vattnet utgör någon hälsofara. Om det skulle visa sig att vattnet är hälsofarligt att bada i, kan staden utlysa ett kortare eller längre badförbud.

Detta skedde under torsdagseftermiddagen, när Älvsjö stadsdelsförvaltning gick ut med en avrådan från bad i Långsjöbadet efter att man funnit tarmbakterier från människor och djur i vattnet. Avrådan gäller till dess kommunen bedömer att det inte längre finns en risk för badandes hälsa.

Lista över resultaten från ditt bads senaste provtagning:

Brunnsviksbadet
Senaste mätning: 10 juni.
Bakterienivå: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Hökarängsbadet
Senaste mätning: 11 juni.
Bakterinivå: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Skrubbsstrandsbad
Senaste mätning: 11 juni.
Bakterinivå: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Sköndalsbadet
Senaste mätning: 11 juni.
Bakterienivå: Förhöjda halter, men inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Allmänna flatenbadet
Senaste mätning: 11 juni.
Bakterinivå: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Barnens flatenbad
Senaste mätning: 11 juni.
Bakterienivå: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Hässelby strandbad
Senaste mätning: 4 juni.
Bakterienivå: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Hässelby allmänna bad
Senaste mätning: 4 juni.
Bakterienivå: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Kristinebergs strand
Senaste mätning: 14 juni.
Bakterienivå: Förhöjda halter, men inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Lilla Värtan
Senaste mätning: 10 juni.
Bakterienivå: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Långsjöbadet
Senaste mätning: 17 juni.
Bakterienivå: Förhöjda halter, men inte hälsofarligt. Stadsdelen avråder dock till bad på grund av trasig pump i området.
Alger: Ingen blomning.

Farsta strandbad
Senaste mätning: 11 juni.
Bakterienivå: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Fredhällsbadet
Senaste mätning: 10 juni.
Bakterienivå: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Hägerstenshamnen
Senaste mätning: 17 juni.
Bakterienivå: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Johannesdalsbadet
Senaste mätning: 17 juni.
Bakterienivå: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Västra Kaananbadet
Senaste mätning: 4 juni.
Bakterienivå: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Östra Kaananbadet
Senaste mätning: 4 juni.
Bakterienivå: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Lilla Essingen
Senaste mätning: 10 juni.
Bakterienivå: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Klippbadet, Långholmen
Senaste mätning: 14 juni.
Bakterienivå: Förhöjda halter, men inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Strandbadet, Långholmen
Senaste mätning: 14 juni.
Bakterienivå: Förhöjda halter, men inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Lövstabadet
Senaste mätning: 4 juni.
Bakterienivå: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Västra Maltesholmsbadet
Senaste mätning: 4 juni.
Bakterienivå: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Östra Maltesholmsbadet
Senaste mätning: 4 juni.
Bakterienivå: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Johanneslundsbadet
Senaste mätning: 4 juni.
Bakterienivå: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Västra Mälarhöjdsbadet
Senaste mätning: 17 juni.
Bakterienivå: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Östra Mälarhöjdsbadet
Senaste mätning: 17 juni.
Bakterienivå: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Ormberget
Senaste mätning: 17 juni.
Bakterienivå: Förhöjda halter, men inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning
OBS! Ormberget har tidigare under säsongen visat på hälsofarliga mängder bakterier. Detta skedde den 5 juni.

Västra Smedsuddsbadet
Senaste mätning: 14 juni.
Bakterienivå: Förhöjda halter, men inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.
OBS! Västra Smedsuddsbadet har tidigare under säsongen visat på hälsofarliga mängder bakterier. Detta skedde den 27 maj.

Östra Smedsuddsbadet
Senaste mätning: 14 juni.
Bakterienivå: Förhöjda halter, men inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Solviksbadet
Senaste mätning: 4 juni.
Bakteriehalt: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Stora Essingen
Senaste mätning: 10 juni.
Bakteriehalt: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Norra Sätrastrandsbadet
Senaste mätning: 17 juni.
Bakteriehalt: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Södra Sätrastrandsbadet
Senaste mätning: 17 juni.
Bakteriehalt: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Västra Ängbybadet
Senaste mätning: 4 juni.
Bakteriehalt: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Östra Ängbybadet
Senaste mätning: 12 juni.
Bakteriehalt: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Tanto strandbad
Senaste mätning: 17 juni.
Bakteriehalt: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Trekanten
Senaste mätning: 17 juni.
Bakteriehalt: Inte hälsofarligt.
Alger: Ingen blomning.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten.

Aktuell information om ditt bad kan du hitta här.