Avgjort. Stadens namnberedning ger tummen när för Kungsholmsbornas förslag att döpa platsen vid Preem, Trattorian och Riddarfjärdens marina. Foto: Per Brandt

Så säger staden om namnförslagen för "platsen vid macken"

Folket sa sitt. Nu har staden gjort detsamma om ett dop för "platsen vid macken".

  • Publicerad 12:03, 22 sep 2015

Som tidigare berättat ska området kring Riddarfjärdens Marina, Preem och Trattorian få en ansiktslyftning i framtiden. Men vad kallas egentligen platsen? Vårt Kungsholmen drog, tillsammans med Rasmus Jonlund (FP), igång en namntävling för att ge "platsen vid macken", ett bättre namn.

Efter en omröstning lämnade vi över två förslag till stadens namnberedning, Norr Mälarkajen och Kungsholmskajen, och de skulle ta upp förslagen på kommande sammanträde.

Nu har namnberedningen sagt sitt. Det blir inget nytt namn för platsen.

I sitt svar skriver namnberedningen bland annat att namn ges till platser i första hand för att "underlätta människors språkliga kommunikation". De skriver också att det inte innebär några "orienteringsproblem för människor som rör sig i området" att platsen inte har ett namn.

Vidare tycker namnberedningen inte att det inte framförts tillräckliga skäl att namnge kajen och att området inte är tillräckligt avgränsat för att ett särskilt namn skulle vara lämpligt. De hänvisar också till ett liknande förslag om namnsättning för fyra år sedan som också avslogs.

"Det finns helt enkelt inga kommunikationsmässiga eller orienteringsmässiga behov av ett särskilt namn för denna plats.", skriver namnberedningen.

Rasmus Jonlund är besviken men ska försöka driva frågan vidare.

– Det är tråkigt att namnberedningen inte ser behovet av ett namn på denna soliga mötesplats, särskilt inte som den kommer att utvecklas med mer folkliv och serveringar. Och särskilt som namnfrågan visar på ett lokalt engagemang, säger han.

– Nu kommer jag ta upp frågan om ett värdigt namn på "platsen vid macken" i Folkpartiet, och se vad vi liberaler kan göra den vägen.