Cykeltrafik. Nu vill staden satsa ytterligare en miljard på cyklande i Stockholm. Foto: Erik Simander

Så ska 1,5 miljarder ge bättre gång och cykling i Stockholm

Staden ska satsa ytterligare på ökad framkomlighet för gående och cyklister.

  • Publicerad 13:56, 21 aug 2019

Redan i de grönblåas budget öronmärktes 1,5 miljarder kronor för att underlätta för cyklingen, gångtrafiken och kollektivtrafiken i Stockholm de kommande åren, 2019-2022. Nu tas nya beslut om investeringen på kommande trafiknämnd.

Här är alla cykelsatsningar i Stockholm i år

Tanken är att en miljard ska cykelåtgärder, medan resterande 500 miljoner ska gå till ökad framkomlighet för gående och kollektivtrafiken.

– Gångåtgärderna kommer bland annat att fokusera på att göra det enklare att ta sig till kollektivtrafikknutpunkter. Vi ser till exempel ett ökat flöde till Odenplan efter att citybanan öppnade, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, i ett uttalande.

Tidigare investering

Den nya investeringen, som löper mellan 2019-2022, ska ses som en förlängning på tidigare satsning med en cykelmiljard under åren 2014-2018.

För cyklingens del ska de nya pengarna framförallt ska gå till att sammankoppla länkar i det lokala cykelnätet, skapa fler cykelparkeringar och att förbättra befintlig infrastruktur för cykel. Det ska också fokuseras mer på att det ska vara lätt att ta sig från pendlingsstråken för cykel till bland annat skolor och idrottsplatser.