Lokalrockad. Flera tillfälliga förskolelokaler i Älvsjö kommer tas ner de närmsta åren. Paviljongen vid förskolan Långsjön ska tas ner i år. Foto: Jannie Flodman

Så ska Älvsjö undvika överfulla förskolor

Flera tillfälliga förskolor ska rivas. Samtidigt växer barnkullarna. Så här ska Älvsjö undvika att förskolorna blir överfulla – och att Älvsjöbarn placeras i Hägersten-Liljeholmen.

  • Publicerad 16:18, 29 jan 2020

Det riskerar att bli brist på förskoleplatser i Älvsjö de kommande fem åren. Det slår stadsdelsförvaltningen fast.

Fem förskolelokaler måste tas ner de närmsta fem åren när tillfälliga bygglov når sina slutdatum. Två av dem, paviljongerna vid förskolan Långsjön och vid förskolan Snöripan i Herrängen, ska tas bort först.

Ytterligare en förskola på Sulvägen i Solberga, där Skogsgläntan har legat, har dömts ut. Den har redan tömts och ska rivas. På den här platsen hoppas Göran Sjödin, avdelningschef för förskolan på stadsdelsförvaltningen, att det sen ska kunna byggs en ny permanent förskola.

Flera nya förskolor måste byggas

Det är ett av flera projekt som behövs för att undvika överfulla förskolor i stadsdelen.

– Vi ska också få en förskolelokal i ett av husen som Familjebostäder bygger i Älvsjöstaden, men det är oklart när det bygget startar, säger Göran Sjödin.

Stadsdelen vill också att det byggs nya förskolelokaler intill förskolorna Viveln, på bollplanen där det länge har stått evakueringslokaler för skolbarn i området, och vid förskolan Långsjön, där dagens paviljonger står.

Stadsdelen hoppas också få ha kvar de tillfälliga lokalerna på Juvelerarvägen som står tomma nu, sen förskolan Solkatten flyttade in i sina nya lokaler vid Kämpetorpsskolan.

Om hela det här förskolepusslet faller på plats kommer Älvsjö klara att möta behovet av förskoleplatser.

Oro inför hopslagning av stadsdelar

En farhåga bland föräldrar är annars att sammanslagningen av Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö ska göra att barn får plats på förskolor längre bort från hemmet, eftersom stadens platsgaranti kommer att gälla i hela det nya stadsdelsområdet.

Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen slås ihop

Men Göran Sjödin ser ingen risk att barn i från Älvsjö tvingas börja i förskolor längre bort.

– Nej, det har jag svårt att se. Både vi och Hägersten-Liljeholmen försöker lösa det utifrån närhetsprincipen, säger han.

Större barnkullar

Antal barn i förskoleålder, 1-5-åringar, väntas fortsätta öka i Älvsjö.

Mellan åren 2018-2028 växer gruppen från 2 198 barn till 2 438 barn.

I Hägersten-Liljeholmen blir också gruppen 1-5-åringar större.

Här ökar antalet barn från 6 457 år 2018 till 7 324 år 2028, enligt prognoserna.

Visa merVisa mindre