Svårsålt. Tvister om försenade bostadsbyggen där kunder känner sig lurade spär på osäkerheten bland bostadsköpare som funderar på att köpa nybyggt, tror Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist. Foto: Sacharias Källdén

Så ska byggföretagen få folk att våga köpa nyproduktion

Byggbolagen måste vinna tillbaka köparnas förtroende för nyproduktion, enligt organisationen Bostadsrätterna, som ser flera tecken på självsanering i branschen.

  • Publicerad 19:20, 21 aug 2019

Ulrika Blomqvist, vd på Bostadsrätterna och jurist. Foto: Erja Lempinen

När nybyggda lägenheter blir allt svårare att sälja på en turbulent marknad har inte byggbolagen råd med en förtroendekris. Det anser juristen Ulrika Blomqvist, vd på branschorganisationen Bostadsrätterna. 

En tredjedel osålt i nytt Årsta-bygge

Hon tror att tvisterna om försenade byggen spär på oron för att köpa nybyggt.

"Förödande"

– Det är förödande om köpare generellt upplever att bostadsmarknaden för nyproduktion är otrygg. Ytterst kan det få konsekvensen att bostadsproduktionen rasar eller att produktionstakten i vart fall klart minskar, säger Ulrika Blomqvist.

Hon betonar att det varierar i hur byggföretag skriver avtal och agerar vid förseningar. 

Hon tycker också att bostadsproducenterna nu försöker öka tryggheten för köparna, till exempel genom branschinitativet Trygg BRF. Det är en kvalitetsmärkning, som lanserades i slutet av förra året, där byggprojekt måste leva upp till en rad krav, som går längre än lagen. Redan i förhandsavtalet ska det till exempel tydligt stå när man får flytta in. 

Behov av självsanering

I nuläget har 24 olika byggen åtagit sig att leva upp till Trygg BRF:s standard.

– Förhoppningsvis leder det här till en självsanering med bättre förutsättningar för konsumenterna. Känner de flesta byggföretag att de måste leva upp till kriterierna för att få köpare så blir det ett lyft för hela marknaden, säger Ulrika Blomqvist.

Omstritt bygge i Högdalen står still

Samtidigt tycker hon att det är bra att försäljningen av nyproduktion inte går så hysteriskt snabbt som för några år sedan.

– Nu hinner köparna vara mer eftertänksamma och kanske inte accepterar alltför långa ledtider och otydliga förhandsavtal, säger Ulrika Blomqvist.