Plan. Kommunen har nyligen klubbat igenom en ny cykelplan och en ny gångplan. Foto: Louise Bornhall

Så ska det bli enklare att gå och cykla i Järfälla

Om du brukar välja cykeln eller tar dig fram för egna ben i Järfälla är en del förbättringar att vänta framöver. Tydligare uppdelning mellan gång- och cykelbanor är en av sakerna som det planeras för.

  • Publicerad 11:56, 15 maj 2018

Nyligen klubbade kommunen igenom en ny cykelplan och Järfällas första gångplan, som båda löper fram till 2030. Syftet är att det ska bli mer attraktivt att gå eller välja cykeln. Cykelplanen är ett led i att 20 procent av alla resor i Järfälla ska ske med cykel 2030, mot dagens 5 procent.

– Vi vill sätta cyklister och fotgängare i centrum. Hela huvudcykelnätet, som ska binda samman kommunens olika delar, kommer att byggas ut stegvis. I första hand fokuserar vi på de regionala stråken (Kungsängenstråket som går mellan Kungsängen och Stockholms stadshus, reds anm.), säger Amanda Palmstierna (MP), ordförande i tekniska nämnden i Järfälla.

Nyfiken på vad det ska bli? Här är delar av cykelplanen:

– Cyklister ska kunna köra i 30 kilometer i timmen, genom att vissa korsningar ska bli säkrare. En åtgärd som kan underlätta för elcyklar.

– Cykelbanor ska sopsaltas så det går att cykla på bar asfalt även vintertid. Alla regionala cykelstråk ska sopsaltas 2020, och hela huvudcykelnätet ska sopsaltas 2025.

– Gångbanor ska åtskiljas från cykelbanor med exempelvis en vit kant i mitten eller en upphöjd kant.

Och här är delar av gångplanen:

– 34 kilometer gångnät rustas upp och 38 korsningar ska bli säkrare.

– En ny gångbro över Viksjöleden vid Marsvägen.

– Övergångsställen ska bli fler vid skolor och stationsområden.

– Snöröjningen ska förbättras, centrumytor ska kunna värmas upp för att bli snöfria.

– Trottoarer som byggs ska bli bredare.

För att genomföra gångplanen har en årlig budget om 4-5 miljoner kronor avsatts.

Så mycket satsas på Järfällas cyklister nästa år

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.