Förslagsbild över hur Söderhov kommer att se ut. Foto: Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt

Så ska det byggas på gamla Söderstadion

Nu är markanvisningstävlingen för Hovet- och Söderstadiontomten färdig. Vinnare är förslaget Söderhov som anses ha de rätta förutsättningarna för den nya Söderstaden.

  • Publicerad 16:03, 24 nov 2017

Söderstaden vid Globenområdet ska bli ett nytt kultur- och nöjescentrum i Stockholm med tusentals nya bostäder affärsverksamheter.

Under året har en markanvisningstävling pågått om den så kallade Hovet- Söderstadiontomten, där Söderstadion tidigare låg. Nu står det klart att vinnarförslaget heter Söderhov och innehåller cirka 800 bostäder samt verksamheter med kontor, hotell och kommersiella centrumytor.

– Det är väldigt glädjande att vi nu har kommit i mål och fått en samarbetspartner att räkna med, säger Patrik Dahlin, projektledare vid exploateringskontoret.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Bakom Söderhov står Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt. De är nu med i den fortsatta projekteringen av området.

I förslagen har det arbetats med hanteringen av luft och buller och kulturmiljö. Men även hur det ska byggas för att hantera publikflöden, trafik och placeringen av de planerade träningsrinkarna.

“Förslaget visar genom sin genomtänkta funktionsblandning förståelse för den sociala hållbarheten och föreslår en metod för att hantera frågan under den fortsatta processen”, anser Staden bland annat.

– Det förslag de har ritat och de parter som är inblandade i förslaget representerar en robusthet som kommer att vara viktig i den fortsatta bearbetningen av platsen. Det är en väldigt komplicerad plats så vi har ett väldigt stort arbete framför oss, säger Patrik Dahlin.

Närmast väntar förhandlingar och därefter drar planarbetet igång nästa år. Först 2022 kan de första av Söderhovs byggnader stå klara.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

– Det finns tunnlar under marken man behöver ta hänsyn till, det ska byggas en ny tunnelbana i området och det ligger nära Nynäsvägen som är tungt trafikerad. Det ligger även nära Globen som är kulturminnesmärkt, så det kommer att finnas en mängd utmaningar att jobba med, säger Patrik Dahlin.

Övriga förslag som varit med i tävlingen är Globen Gardens och Johanneshovsterassen.

Flygbild över förslaget Söderhov där Söderstadion låg innan rivningen. Foto: Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt