Om de planerade bostäderna i Riddersvik byggs innebär det att Engelska parken samtidigt rustas upp. Landskapsarkitekten Jonas Berglund berättar om planerna. Foto: Mikael Andersson

Så ska dolda parken i Hässelby rustas upp

1700-talets största statussymbol – en engelsk park – ligger i Riddersvik. Men på grund av bristande underhåll är den lite av en doldis. När det nu planeras för 600 nya bostäder vid Riddersvik vill staden rusta upp parken till sin forna prakt.

  • Publicerad 11:27, 18 jan 2019

En villa på Djursholm, ett hus på Franska Rivieran eller en gård i Sörmland. Det är exempel på dagens statussymboler för personer med mycket stålar.

På 1700-talet var den ultimata egendomen en herrgård med en Engelsk park. Det menar landskapsarkitekten Jonas Berglund som nu tittar på hur den i Riddersvik skulle kunna rustas upp. Det görs på uppdrag av exploateringskontoret i samband med det planerade byggprojektet vid den gamla trädskolan.

– Parken har en otroligt intressant historia och jätteviktiga kulturmiljövärden, precis som Hagaparken som också är en engelsk park, säger Jonas Berglund, landskapsarkitekt på Nivå landskapsarkitektur.

På den lilla kullen har det troligtvis stått en bänk. Vid vattnet vill staden angöra bryggor, så som var när parken anlades. Foto: Mikael Andersson

Fynd. Rester från festmåltider har hittats runt om i parken, bland annat porslin och ostronskal. Foto: Arkeologerna Statens historiska museer, Karin Lindeblad

Började byggas i slutet av 1700-talet

1761 köper Elias von Langenberg, hovkällarmästare hos Gustav III, ett torp i Riddersvik. Med tiden bygger han ut egendomen, bland annat Riddersviks gård, tillsammans med sin son.

1885 köper Stockholm stad marken vid Riddersvik och Lövsta. Eftersom Riddersvik har fortsatt att ägas av staden utan att styckas upp så har herrgårdsmiljön bevarats på ett unikt sätt som är det enda i sitt slag i Stockholm.

Källa: Jonas Berglund, landskapsarkitekt

Vackra naturbilder

Kännetecken för en engelsk park är att den utgår från en gammal betesmark och att man med kompletterande trädplanteringar skapar utsiktsplatser och vackra naturbilder. Det finns ofta en tydlig plan för hur det är tänkt att besökaren ska röra sig genom parken.

Eftersom parken i Riddersvik inte har fått något vidare underhåll genom åren har det krävts en del detektivarbete för att förstå hur den en gång såg ut. Jonas Berglund och exploateringskontoret har bland annat haft gamla kartor och två arkeologer till sin hjälp. Ett av de arkeologiska fynden gjordes i Lindbersån, nedanför paviljongen vid Tempeludden.

– Arkeologerna hittade rester av kinesisk porslin, glas och ostronskal. Man använde alltså bersån som en matplats för härliga middagar i slutet av 1700-talet, säger Jonas Berglund.

Även delen som kallas Stjärnparken har visat sig vara långt mer planerad än vad man kanske tror idag vid första anblicken. Tio centimeter under marken hittade arkeologerna promenadvägar och rester från platser där det har stått statyer.

– Parklindarna har planterats i rader och romber som tillsammans skapar ett stjärnmönster, därav namnet Stjärnparken, säger Jonas Berglund.

Rustas. Paviljongen behöver restaureras. Under Landenbergs tid var det både ekgolv och vackra väggmålningar här. Foto: Mikael Andersson

Ser ni hur Parklindarna står i en cirkel? Här i Lindbersån hölls härliga middagar. Planen är att plantera träd som saknas och röja sly så att bersån träder fram tydligare. Foto: Mikael Andersson

Hänger ihop med planerna för Riddersvik

En förutsättning för att upprustningen av parken ska bli av är att det planerade byggprojektet blir av.

Planen är 600 bostäder, vård- och omsorgsboende samt en förskola. Dessutom ska Riddersviksvägen och Lövstavägen dras om.

Just nu är planen ute på samråd och förutsatt att tidsplanen hålls hoppas staden att den nya detaljplanen kan antas 2020.

Sköta om

Planen nu är att ta fram Stjärnparken och Lindbersån genom att röja sly, ta fram gamla gångvägar, anlägga nya sittplatser och plantera nya träd där det saknas. Samtidigt ska nya lekytor fixas i Rosenparken och vid lilla Pelousan (strandkanten nedanför paviljongen) blir det nya bryggor. Koloniföreningen och stallet ska finnas kvar.

– Det handlar om att sköta om den och återskapa delar så som det såg ut från början. Paviljongen är i stort behov av upprustning och vi kommer också göra nya trappor där, säger Jonas Berglund.

Historien går igen

Riddersvik har en lång, anrik historia (se faktaruta). Jonas Berglund ser själv kopplingar till 1880-talet, då Stockholms stad köpte marken vid Riddersvik och Lövsta. Då var anledningen att man behövde hitta en plats för att slänga latrin och sopor - när Stockholm växte. Sopstationen gav parken ett skydd.

– Det är väldigt intressant eftersom planerna som görs idag för Lövsta och Riddersvik också beror på att staden växer. Å ena sidan kommer den gamla trädodlingen att exploateras men å andra sidan kan vi i och med det rusta upp parken och fortsätta att bevara den, säger Jonas Berglund.

"Jag är på mission för att fler ska förstå vilket kulturvärde som finns här längst ute i Västerort", säger Jonas Berglund. Foto: Mikael Andersson

Linjer. Parklindarna är parkerade i ett uttänkt mönster i Stjärnparken. Det gröna är Skavfräken som antagligen kommit med jorden som fraktades dit när parken anlades. Foto: Mikael Andersson

Två anmälda våldtäkter och ökade narkotikabrott på We are Sthlm

Nyheter Polisen summerar insatsen under helgen Två anmälningar om våldtäkt, tiotal sexuella ofredanden och ökat antal narkotikabrott är delar av polisens summering av årets upplaga av ungdomsfestivalen We Are Sthlm.måndag 19/8 16:08

Därför fälls få för dödsskjutningar

Nyheter Långt färre än hälften klaras upp: "Blir en ojämn rättvisa" Dödsskjutningarna i Stockholm har sedan mitten av 2010-talet blivit fler. Men till skillnad från andra typer av mord är det få som fälls för dåden. "De som inte åker fast stärker sin makt och kan...måndag 19/8 15:51

Vi är Västerort

Stockholm Direkt