Rastplats. En groddamm i Grimsta ska hjälpa kräldjuren sprida sig längre inåt land. Foto: Mostphotos

Så ska grodorna hitta till Grimsta

På Grimstafältets sydligaste del kommer det i höst att grävas fyra små provgropar. Syftet? Hitta den bästa platsen för en groddamm.

  • Publicerad 16:41, 30 okt 2019

Naturliga vattensamlingar blir allt ovanligare i Stockholm. Det ställer till det för grodor och andra kräldjur, eftersom de av naturen rör sig över större områden.

– De är på ett ställe på vintern, ett annat ställe för att para sig, ett tredje på sommaren. För att göra det måste de ha reträttplatser, för de springer inte långt på öppet gräs. Då blir de uppätna av fåglar, säger Richard Hultman, projektledare på Trafikkontoret.

Av den anledningen vill staden se till att våra kallblodiga vänner får en liten rastplats.

– Grodor och många andra kräldjur är arter som är lite på dekis, de är undanträngda i vårt moderna samhälle. Det vi vill göra med dammen är att binda samman Mälaren med andra gröna ställen längre in i Brommalandet, säger Richard Hultman.

Att grodor är söta är inte den enda anledningen till att dammen byggs, menar Richard Hultman, utan deras närvaro och välmående är också en indikator på en god ekologisk mångfald.

Provgrävningar

Snart drar arbetet med att gräva fyra provgropar igång för att hitta den bästa platsen att anlägga den nya dammen.

– Dammen behöver inte vara stor, det behövs bara några meter i diameter. Lite som en stor vattenpöl, säger Richard Hultman.

Planen är också att det runt dammen ska finnas skyltar som berättar vad den är till för.

– Vi brukar sätta upp skyltar vid såna platser. Ungefär "här kan du hitta en salamander av den och den sorten". Och har du tur och kikar vid rätt tid kan du se spännande grejer.

Ambitionen är att själva dammen ska vara på plats nästa år.

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt