Till vänster: pågående byggnationen av tvärbanebron. Till höger: en mycket tidig visionsskiss (från 2009) över hur fly-overn kan utformas. Fly-overn syns längst bort i bild. Foto: Mikael Andersson/Stockholms stad

Så ska hatade korsningen vid Bromma Blocks lösas

Hör upp alla bilister! Snart kan trafikproppen Ulvsundavägen se en ljusning. Hatkorsningen vid Bromma flygplats ska förses med en fly-over.

  • Publicerad 11:40, 12 jun 2018

Räck upp en hand ni som någon gång suttit och svurit i den stillastående trafiken på Ulvsundavägen i höjd med Bromma Blocks och flygplatsen. Trodde väl det.

En bov i dramat stavas vänstersvängen vid flygplatsinfarten för de bilister som kommer söderifrån (från Stora mossen-hållet). Här tenderar det att bli långa köer i rusningstid. Men när handelsplatsen byggs ut och växer så ska även flygplatsinfarten omvandlas.

Lösningen blir att förse Ulvsundavägen med något som går under det trendiga namnet "fly-over". På svenska: en vägbro.

– Så tanken är att istället för att lägga sig i vänsterfil, så ska man lägga sig i högerfil och köra upp på en ramp över Ulvsundavägen för att undvika att det blir köbildning vid vänstersväng, säger Sofia Iderheim, handläggare på exploateringskontoret.

Planen, där fly-overn är en del, klubbades egentligen 2009. Men projektet har dragit ut på tiden. Rejält, skulle man kunna säga. Några av orsakerna är att de företag som staden hade tecknat avtal med för exploateringen har sålts vilket påverkat tidsplanen. Även bygget av tvärbanans Kistagren har bidragit till förseningen.

Klart: Så blir nya Bromma Blocks

Förseningarna, samt några mindre ändringar i utformningen, gör att mer pengar måste skjutas till. I veckan ska exploateringsnämnden klubba igenom ytterligare 96 miljoner kronor till de ursprungliga 172 miljoner kronorna. Ett beslut som sedan ska fastställas i kommunfullmäktige.

I pengarna ingår bland annat även en gång- och cykelbana i anslutning till den nya tvärbanebron som redan är påbörjad över Ulvsundavägen. Med andra ord kommer den här delen av Ulvsundavägen att bli brotät.

Det har alltså tagit knappt 10 år sedan planen klubbades till att man nu säger sig vara redo för själva genomförandet. Kommer vi alltså kunna se den här förändringen inom en överskådlig framtid? Jadå, nu är det på riktigt dags, menar staden.

– Allt ska väl egentligen komma igång inom kort. Sen är det olika lång uppstartsfas, säger Sofia Iderheim.

Jättesatsning av Ica vid Bromma blocks

Nu börjar bygget av tvärbanans Kistagren

Det här händer vid Bromma Blocks

Bromma Blocks bygger ut sin fastighet och går från 57 000 kvadratmeter till 81 000 kvadratmeter och fördubblar antalet hyresgäster. Planerad byggstart är satt till hösten 2018.

Granne till Bromma Blocks ska Ica fastigheter bygga handelsplats. Den kommer innehålla en Ica-butik, ett 30-tal andra butiker samt hotell. Planerad byggstart är satt till vintern 2018/2019.

Tvärbanans Kistagren byggs och får bland annat stationerna Bromma Blocks och Bromma flygplats innan den rullar vidare på sin väg mot Helenelund. Bygget är redan påbörjat och planerad trafikstart för första delen (Norra Ulvsunda till Bromma flygplats) är satt till 2020.