Så ska Huddinges nya sjöstad se ut

Spendrupsbryggeriet i Vårby är jämnat med marken och snart ska den nya stadsdelen Vårby udde växa fram på tomten, inklämd mellan Vårby strand och E4:an. Det nya området ska bryta segregationen och öppna upp stranden vid Mälaren.

  • Publicerad 10:08, 22 nov 2018

I flera årtionden har området varit instängslat och ockuperat av en av Vårbys största arbetsgivare. Först var det Wårby bryggeri och senast Spendrups. Men nu har stora maskiner dragit fram och jämnat det gamla bryggeriet med marken.

Tanken är att det ska ersättas med strandpromenader, bostadshus, skolor och butiker i Huddinges nyaste kommundel Vårby udde. Huddinge kommun och byggbolaget Magnolia har presenterat ett första program och vill nu ha in allmänhetens synpunkter.

– I dag är det här ett industriområde och stängt för medborgarna. När det är klart kommer det att öppna upp platsen och området ner mot Mälaren, säger Raad Alwajid, planarkitekt på Huddinge kommun som leder projektet.

Historielösheten börjar och slutar i Vårby

2 000 bostäder

Totalt planeras det för 2000 bostäder, en ny F-9-skola för 500–600 elever, fyra förskolor, idrottshall, kontor, hotell och bibliotek på en yta av 20 hektar.

Vid vattnet ska en kaj och en strandpromenad anläggas och båtklubben som idag finns i området bevaras. Det skogsparti som finns ute på udden ska omvandlas till en mer tillgänglig park och kopplas samman med Gömmaren på andra sidan motorvägen genom ett centralt gångstråk.

Bebyggelsen ska vara tät som i stadsmiljö, med slutna gårdar och stadsgator med verksamheter i bottenplan. Utöver hotellets planerade 16 våningar är de högsta bostadshusen sju våningar. De ska placeras ut mot motorvägen för att stänga ute trafikbullret.

Återanvänder bryggeriet

Den förmodligen snyggaste byggnaden som finns idag på bryggeriets tomt, Cigarren, ska bevaras och stå i centrum för områdets största torg. Byggnaden är en gammal verkstadsbyggnad i tegel som har fått sitt namn av att den är avlång med rundade kanter, som en cigarr.

Resten av bryggeriet ska rivas. Men förhoppningen är ändå att vissa detaljer från den gamla industrin ska bevaras för att skapa en ”postindustriell miljö”.

– Det här området har en lång historia, det vill vi inte tappa, säger Raad Alwajid.

Ska bryta segregationen

Vårby i dag lider av det som kallas lyckoparadoxen. Förenklat kan man säga att människor utan jobb flyttar till Vårby och att de som lyckas hitta jobb flyttar därifrån.

En anledning är hur Vårby är byggt, här dominerar hyresrätter och tvåor och treor. Det vill man ändra på med Vårby udde, genom att bygga bostäder i olika storlek i en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.

Början av strandpromenaden vid Mälarens strand. Foto: Magnolia bostad AB

Vårby udde i siffror

Antal bostäder: Cirka 2 000

Invånare: Cirka 4 000

Arbetsplatser: Cirka 310.

Vårdboende: Cirka 80 platser.

Skola: F-9-skola med 500-600 elever.

Förskola: 4 förskolor á 5 avdelningar.

Samråd till 7 januari

Planprogrammet ställs ut för programsamråd 15 november 2018–7 januari 2019 i Huddinge servicecenter, Sjödalstorget 13, Huddinge, samt på den här webbsidan. Mer information om hur du lämnar synpunkter finns att hitta på huddinge.se/spendrups.