Nyanställd. Mohamed Musa jobbar sedan några veckor tillbaka som samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck på Järfälla kommun. Foto: Louise Bornhall/Mikael Andersson

Så ska Järfälla stärka arbetet mot hedersvåld

Nu ska kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck stärkas. Sedan några veckor tillbaka arbetar en ny samordnare på heltid med frågan.

  • Publicerad 12:21, 22 aug 2019

Fram till slutet av juli nästa år jobbar Mohamed Musa som samordnare av allt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i Järfälla kommun.

Hans tjänst är ny och tanken med den är att stärka kommunens arbete på området.

Mohamed Musa har tidigare jobbat med hedersfrågor på olika sätt, och ska nu dels kartlägga hur kunskapsnivån ser ut hos personalen på förvaltningarna och vilka rutiner som finns.

Dels ska han också arbeta med civilsamhället, som exempelvis föreningar.

Förhoppningen är att alla efter kartläggningen ska veta var man ska vända sig för att få hjälp – i sitt yrke, eller som drabbad eller anhörig.

– Nu är arbetet i ett tidigt skede, men det verkar finnas en bra kunskapsnivå, och en stor önskan efter mer praktiska redskap. Mycket bra görs redan, men det ska kopplas samman och lägstanivån på kunskapen ska höjas, säger Mohamed Musa.

"Känslig fråga"

Sedan tidigare finns det en handlingsplan för hur olika delar inom kommunen ska agera när det gäller hedersvåld och förtryck.

– Men det här kan bli en ögonöppnare, där vi tydliggör vad som är en hederskontext, säger Mohamed Musa.

Efter kartläggningen ska det tas fram en ny handlingsplan, som ska mynna ut i en praktisk manual. Både för kommunens anställda, men också för de ungdomar som lever i en hederskontext, för att de ska veta var de kan vända sig för att få hjälp.

– Vad är heder? Det är en känslig fråga. Men alla berörs, direkt eller indirekt, och om vi pratar mer öppet om det kan det bli lättare för människor att be om hjälp.

Förhoppningen är också att hålla en träff för allmänheten i vår, för att uppmärksamma och informera om problemet och vad man ska göra om man misstänker att någon lever i en hederskontext, utan att riskera att förvärra någons situation.

– Våga ställ frågor. Du kan få många icke-svar i början, men fråga hur du kan vara behjälplig, säger Mohamed Musa.

Hur utbrett problemet med ungdomar som lever i en hederskontext i Järfälla vet inte Mohamed Musa i dagsläget.

Hit kan du vända dig

✓ Järfälla kommun: 08-580 285 00, välj tonval 2 (Socialtjänst)

✓ Samordnare för hedersrelaterat våld och förtryck, Mohamed Musa: 08-580 227 71, 070-002 50 85

✓ Ungdomsmottagningen i Järfälla: 08-580 283 62 

✓ Origo resurscentrum: 020- 25 30 00 för dig som är 13-26 år och känner dig utsatt, samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen, du kan vara anonym. Öppet vardagar 09.00-16.00
För vuxna som jobbar med unga, 08-508 251 20.

✓ På dinarattigheter.se kan du chatta anonymt vissa kvällar i veckan, eller mejla stodchatt@rb.se och boka en chattid eller ställa frågor.

✓ På hedersfortryck.se finns mer information och kontaktuppgifter.

Mohameds tips

För ungdomar, som själva är utsatta eller misstänker att en kompis är det:

Prata med en vuxen som du litar på, skolkuratorn eller ungdomsmottagningen.

För vuxna, som misstänker att en ungdom är utsatt:

1. Ta personens berättelse på allvar och förmedla att det aldrig är hens eget fel att våldet sker.
2. Försök prata med personen enskilt innan du blandar in andra.
3. Ta hänsyn till personens egna lösningar, tankar och rädslor för eventuella konsekvenser.
4. Rådgör med personer och organisationer med särskild kunskap i området.
 

Stockholm Direkt