Knepigt. Mehrzad Ghorbanipoor på Kallhälls spelbutik tror att det blir svårt att ha koll på om folk röker utanför butiken. Foto: Mikael Andersson /Louise Bornhall

Så ska Järfälla tackla nya tobakslagen

Den nya tobakslagen ställer höga krav på tobakshandlare. De måste få ett tillstånd för att fortsätta sin försäljning – och själva se till att ingen röker utanför butiken.

  • Publicerad 11:38, 1 apr 2019

I dag finns det ett 60-tal olika tobaksförsäljare i Järfälla. I början av mars fick de ett informationsbrev från kommunen apropå den nya tobakslagen som börjar gälla 1 juli i år.

Från att tidigare ha behövt anmäla till kommunen att de säljer tobak, ska de nu istället ansöka om tobakstillstånd, och det gäller alla som säljer cigaretter, e-cigg, snus eller annat.

Handlarna ska också se till att ingen röker utanför butiksentrén.

Mehrzad Ghorbanipoor på Kallhälls spelbutik känner inte till den nya lagen i detalj, men tycker inte att det är ett problem att det kommer krävas tillstånd för att få sälja tobak.

Däremot är han tveksam till hur han och den övriga personalen ska kunna se till att ingen röker utanför butiksentrén.

– Det blir svårt för oss, vi jobbar alla inne i butiken och är upptagna med det. Lagen kanske är lättare för större butiker där de kan anställa någon som kan ha koll, men det kan inte vi, säger Mehrzad Ghorbanipoor.

Kommunen avgör

Den nya lagen innebär även en utmaning för kommunens tillståndshandläggare. Det är kommunen som avgör om en handlare ska få tillstånd eller inte, bland annat baserat på information från polisens brottsregister, Kronofogden och Skatteverket.

En handlare som inte bedöms som lämplig kommer alltså inte att få sälja. Senast den 1 november i år måste handlarna ha ansökt om tobakstillstånd.

– Det här kommer innebära mycket jobb för alla kommuner. Vi vet ännu inte vad vi ska göra med de handlare som inte sökt om tillstånd tills dess. Vi kan ju inte dra in ett tillstånd för någon som inte har ansökt om det. Men samtidigt kan de inte få fortsätta med sin försäljning, säger Ann-Cathrine Bringner Berg, tillståndshandläggare vid Järfälla kommun.

Kommunen kan också återkalla ett tillstånd om någon inte längre möter kraven, exempelvis om folk upprepade gånger röker utanför butiksentrén.

– Om man fått flera varningar för samma sak, så kan vi återkalla tillståndet för att sälja tobak, säger Ann-Cathrine Bringner Berg.

Tillståndet kommer att kosta pengar för försäljarna – men vad notan landar på för handlarna i Järfälla är inte klart. Planen är att kommunpolitikerna ska klubba igenom ett beslut i maj. I Göteborg har prislappen på tillståndet dock satts till 9000 kronor.

För att möta de ökade kraven kommer Järfälla kommun att behöva anställa mer personal.

Krog i Jakobsberg kritisk mot nya rökförbudet

Stockholm Direkt