Samlar in. Järfälla kommuns bildarkivarie Karolina Hedström samlar in Järfällabornas dokumentation av sin bygd. Foto: Privat

Så ska Järfällabornas historia bevaras

Otaliga foton och minnen som sänds ut i cyberspace för att sedan kanske helt och hållet försvinna. Nu ska den risken minska, när Järfälla uppmanar invånarna att skicka in foton till kommunens bildarkiv.

  • Publicerad 11:49, 17 apr 2019

I kommunens bildarkiv finns ett digert utbud av foton ända från 1800-talet till 1950- och 1960-talen, som skildrar allt från arbetarhushåll till överklass. Nyare bilder är det dock skralare med.

Kommunens bildarkivarie Karolina Hedström tror att det har att göra med förändrade fotovanor.

– Tidigare var en bild mer viktig, nu tar vi så otroligt många. Den enskilda bilden har inte samma laddning längre, säger hon.

Ladda upp minnen

Alla Järfällabor uppmanas nu att ladda upp såväl nya som äldre foton och minnen på kommunens hemsida. Syftet med uppropet är att fylla de luckor som finns i arkivet, och enligt Karolina Hedström är det många berättelser som saknas.

Det är väldigt tydligt att vi inte har så mycket dokumenterat om invandrares liv, och inte heller om äldres liv, säger Karolina Hedström.

Genom att låta allmänheten dela med sig av foton hoppas Karolina Hedström att dagens Järfälla kan bevaras till eftervärlden, på samma sätt som gamla bilder säger något om kommunen då. Hon ber också folk att höra av sig med tips på vad kommunen själv bör plåta.

– Det kan vara gamla hus som ska rivas, eller händelser som teater i parken. Sådant som händer ofta nu, men kanske inte om hundra år, säger Karolina Hedström.

Så gör du för att bidra med bilder

bildarkivets hemsida finns information om hur du gör för att ladda upp dina egna bilder.

Frågor? Kontakta bildarkivarie Karolina Hedström på karolina.hedstrom@jarfalla.se

Stockholm Direkt