Så här är det tänkt att Operan ska växa Foto: Illustration Lundgaard & Tranberg arkitekter/Ahrbom och partner

Så ska Kungliga Operan byggas ut med ny scen

Nu går Statens fastighetsverk vidare med planerna på att bygga om och ut Kungliga Operan.

  • Publicerad 15:41, 21 nov 2019

Att bygga ut, men också bygga om, Operan har varit på tapeten i flera år, men nu presenterar Statens fastighetsverk hur de tänker gå vidare med planerna.

I planerna som kallas NOIO, ny opera inom operan, ingår framförallt en utbyggnad mot Kungsträdgården där just en en andra operascen, och flera nya repetitionssalar ska ingå,. Det handlar bland annat om orkesterrepetitionssal, korsal och balettsalar. Där blir det också en ny entré in till operan.

Kaxigt förslag för nya Operan: "Vi måste bygga ut mot Kungsträdgården”

Den ursprungliga huvudbyggnaden ska också rustas, bland annat ska akustiken förbättras, och huvudentrén mot Gustav Adolfs torg ska behållas och rustas upp.

Statens fastighetsverk och Stockholms stad ska också titta på utformningen av stads- och parkmiljön runt operabyggnaden "för att skapa större öppenhet mot Kungsträdgården vilket kan bidra till ett mer aktivt folkliv."

Samråd efter årsskiftet

Förslaget är planerat att gå ut på samråd för alla att tycka till om efter årsskiftet.

Tidigaste möjliga byggstart är 2023, om regeringen säger ja till projektet, och bygget beräknas ta fyra år vilket gör att det då skulle kunna stå klart 2027.

Under renoveringen måste nuvarande verksamheter, Kungliga Operan och Operakällaren, evakueras. Renoveringen och utbyggnaden har tidigare beräknats till 3,5 miljarder kronor.

– Vårt förslag innebär att byggnadsvolymen och ytorna för Kungliga Operans olika verksamheter ökar samtidigt som arbetsmiljön och tillgängligheten förbättras liksom akustiken, både för publik och utövare på scen, säger Kjell-Åke Averstad, projektägare på Statens fastighetsverk i ett uttalande

Vy över nya operan. Foto: Illustration Lundgaard & Tranberg arkitekter/Ahrbom och partner

Illustration över hur utbyggnaden är tänkt vid Kungsträdgården. Foto: Illustration Lundgaard & Tranberg arkitekter/Ahrbom och partner