Barriär. Södertäljevägen som idag skär genom Liljeholmen ska bli en stadsgata i framtiden. Foto: Lennart Johansson

Så ska Liljeholmen bli av med motorvägen

Från bullrig trafikled till urbant stråk. Nu kickas arbetet med att förvandla norra Liljeholmen och Södertäljevägen igång – igen.

  • Publicerad 12:04, 21 apr 2020

I många år har Södertäljevägens framtid som urban stadsgata diskuterats utan att så mycket har hänt. Nu ska visionen att förlänga innerstan till andra sidan Årstaviken på allvar ta fart när staden startar ett programarbete för området.

DEBATT: "Örbyleden och Södertäljevägen ska förvandlas till urbana stråk"

Programmet ska slå fast de stora dragen för hur Södertäljevägen ska bli av med sin air av motorväg och hur området runt omkring ska kunna fyllas med nya bostäder, arbetsplatser, handel, skolor, parker och mötesplatser.

Det som idag är en ogästvänlig trafikled ska i framtiden bli en stadsgata för kollektivtrafik, gående, cyklister och “nyttotrafik”.

– Det här är en viktig infart till stan, till exempel för hantverkare och leveranser, som behövs för att Stockholm ska fungera. Vi ska titta på hur mycket trafiken kan minskas samtidigt som vägen fortsatt ska vara en viktig koppling för biltrafiken, säger Joel Berring, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Överdäckning prioriteras ner

Staden ska också utreda om Södertäljevägen ska ligga kvar eller flyttas på något sätt. Ett alternativ är att förskjuta den österut, där Årstaängsvägen går idag.

Tidigare har en överdäckning av vägen diskuterats, men det bedöms nu både som tekniskt komplicerat och dyrt. Det riskerar också att leda till att många åker bil in till Södermalm, enligt kontoret.

– Vi kommer kanske utreda en överdäckning på något sätt men vi föreslår att det inte är vårt huvudfokus. Vi vill att det här blir ett realiserbart projekt, säger Joel Berring.

Flera knäckfrågor, som bristande luftkvalitet, som tidigare har bromsat en utveckling av området anses nu kunna lösas. Trafiken har minskat efter trängselskatten och staden tror att den trenden fortsätter om vägen blir stadsgata med sänkta hastigheter. Att bilarnas avgasrening förbättras talar också för att man kommer lyckas få till en gatumiljö där luftkvaliteten håller måttet, enligt staden.

Kan bli ny bro

Marken i området ägs av staden och Jernhusen, som redan har tagit fram ett eget förslag för området. Jernhusen vill bygga flera nya bostads- och kontorskvarter där de högsta husen är 26 våningar. Man har också föreslagit en ny gång- och cykelbro till Södermalm.

Staden är inne på samma linje. En högre byggnadsskala i delar av området ska studeras. Man vill också att stärka kopplingen till Söder med “fler eller bättre” vägar över vattnet. Om det blir någon ny bro är för tidigt att säga, enligt Joel Berring.

– Det är betydande investeringar över en farled så vi måste tittar på om det är realiserbart, säger han.

Många år av planering väntar

På torsdag ska stadsbyggnadsnämnden ta beslut om att starta programarbetet.

Ett programsamråd planeras till mars 2022.

Promgrammet kan godlännas i januari 2023.

Därefter ska detaljplaner tas fram.

Visa merVisa mindre