STOPP? Staden hoppas att de nya åtgärderna, bland annat tillfälliga farthinder, ska stoppa stöket på Sveavägen. Foto: Per Brandt

Så ska raggarstöket bort från Sveavägen

Nu har staden flera konkreta idéer för att få bort raggarstöket på Sveavägen.

  • Publicerad 16:40, 5 sep 2018

Det var i början av året som staden tillsammans med polisen och boende träffades för att diskutera situationen längs Sveavägen. Bakgrunden är att de boende i området länge klagat på nedskräpning, fylla, höga ljud och avgaser från raggarträffarna som ofta äger rum nattetid.

Så ska raggarstöket stoppas på Sveavägen

Nu har staden lyssnat på medborgarna och gjort en del åtgärder för att försöka komma tillrätta med buskörning och nattligt rumlande.

I höjd med Vanadislunden, som är en av fyra utpekade problemområden längs Sveavägen, sitter numera tillfälliga farthinder i båda körriktningar. Dessutom har staden utökat stoppförbudet längs gatan.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

– Sveavägen har många trafiksignalreglerade korsningar så det finns inte så många andra platser att sätta farthinder på, sätter man dem för nära trafiksignaler ökar olycksrisken. Vi har även infört stoppförbud och kollektivkörfält dygnet runt där det är möjligt, säger Gustaf Bergeröd, områdesansvarig på trafikkontoret.

Han menar att de åtgärderna försvårar för de bilister som stannar på Sveavägen nattetid och ger både parkeringsvakter och polisen större möjlighet att övervaka och lösa problem med störningar.

– Vid ett stoppförbud har de större befogenheter att få folk att flytta sig, jämfört med ett parkeringsförbud, säger han.

De boende hade flera förslag som att sänka hastigheten och även det ska genomföras men tidigast 2020 när turen har kommit till Norrmalm i stadens stora projekt för att sänka hastigheterna i stan.

Andra boendeförslag som att fimpa körfält eller bygga cykelbanor istället för busskörfält ska utredas inom det större projektet för Sveavägens framtida utformning som pågår.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Däremot kommer vägen inte stängas av med bommar på natten som också var på tapeten från de boende.

Nu ska staden utvärdera årets åtgärder för att se hur man går vidare.

– Det vi tittar på är bland annat om man ska göra de tillfälliga farthindren permanenta, det kan tidigast göras nästa år. De tillfälliga farthindren kan däremot inte vara kvar under vintern men kommer sitta kvar så länge som möjligt, säger Gustaf Bergeröd.

En del boende har varit kritiska till placeringen av guppen. De menar att bilister kan köra emellan om de bryter körfälten vilket skapar nya farliga situationer?

– Farthindren är placerade så att busstrafiken kan gränsla dem. Man kommer inte få en optimal lösning med tillfälliga farthinder, då krävs en permanent lösning. De är placerade så bra som möjligt för att ändå inte skapa några arbetsmiljöproblem för bussförarna.