Kristoffer Tamsons, (M), regiontrafikråd vill se mer kommersiella ytor i kollektivtrafiken. Foto: Mostphotos/Pressbild

Så ska SL dra in ännu mer pengar på reklam

Blågröna styret i Region Stockholm planerar att dra ännu mer stålar på reklam och fler kommersiella ytor i kollektivtrafiken.

  • Publicerad 11:41, 10 dec 2019

De senaste åren har SL ökat sina reklamintäkter rejält och prognosen i år är 410 miljoner kronor kommer dras in.

I våras presenterades en plan för hur det skulle kunna öka med i runda slängar ytterligare 80 miljoner kronor. Nu ska det maxas ytterligare kommande år.

Planen: Ännu mer reklam i SL-trafiken

Förutom att fortsätta satsningen på framförallt ännu fler digitala reklamytor i busskurer och på stationer ska nu också ytorna på stationerna maxas för att dra in mer stålar till SL-kassan.

Minigalleria av reklam

Det kan både röra sig om nya fasta kommersiella ytor, eller mer pop up-verksamheter, enligt regiontrafikrådet Kristoffer Tamsons (M). Målet är att få till ett par försök under nästa år enligt honom.

– Vi ser att det finns en potential i att öka hyresintäkterna och utveckla våra stationer med bättre kommersiella ytor och service för våra resenärer. Det skulle kunna vara en mini-galleria i anslutning till någon station, eller fler butiker, mer hyresintäkter. Hur det ska gå till blir förvaltningens uppdrag att titta närmare på, säger Tamsons.

Idag kläs exempelvis enstaka vagnar i reklam, så kallad foliering. Att utöka det på tågen men även i "stationsmiljöerna" står också på agendan.

Kan det bli aktuellt att klä in hela tåg eller stationer i reklam?

– Exakt hur reklamen på fordon och stationer kan utökas ska utredas men utgångspunkten är att även här finns det potential till ökade intäkter i kollektivtrafiken. Vi har redan idag goda erfarenheter av att tillfälligt foliera, alltså klä tåg, eller delar av stationer i reklam.

I reklamplanen ska trafikförvaltningen även titta på att utöka möjligheterna att sälja rättigheter för företag att sälja och dela ut produkter på stationer.

På andra ställen har stationsnamnet också sålts för att dra in pengar. Är det aktuellt i Stockholm?

– Nej det är inget vi primärt tror på. Vi har sagt att vi tror mer på enskilda inslag. Till exempel att reklamen på en station kan ha ett visst tema kopplat till ett evenemang i närheten.

Någon risk att det blir för mycket reklam i kollektivtrafiken tror inte Tamsons som menar att det är en "naturlig del av en urban miljö". Dessutom är intäkterna nödvändiga för att hålla priserna nere enligt honom.

– Vid sidan av skatt och biljettpriserna är reklamen en viktig och växande intäktskälla. Det ger mer pengar att utveckla och köra vår trafik, säger han.

Så ska reklamen och försäljningen i SL-trafiken maxas

Digital reklam i busskurerna: 12 digitala reklamvitriner har installeriats i innerstaden. Trafikförvaltningen har sökt 41 bygglov till, varav sju har beviljats, 14 behandlas och hälften har eller kommer få avslag av staden, något Regionen kommer att överklaga.

Digitala reklamytor i tunnelbanan: Befintliga reklamytor kan bytas ut mot digitala ytor.

Utöka möjligheterna till foliering i spårtrafiken och stationsmiljöer.

Reklam på lokalbanorna: En "översyn av reklamintäktspotentialen" ska göras, speciellt för Lidingöbanan som saknar reklam efter upprustningen.

Försäljning av tillfälliga rättigheter för marknadsföring på stationer: Ska utökas till fler platser, större ytor och ge möjlighet till utdelning av varuprov från sponsorn, målet är att få till tio nya ytor nästa år. Exempelvis att låta ett företag sälja/skylta/dela ut med sina produkter vid en station under en begränsad tid. Trafikförvaltningen har kollat på London där det är vanligt, där betalade exempelvis Nestle cirka 1 miljon kronor för att skylta upp på en station en vecka och dela ut vattenflaskor.

Skapa nya ytor för kommersiell verksamhet: Nya kaffeautomater, på stationer som inte har kisok eller kafé. Förberedelser för nya ytor för kommersiell uthyrning "i resenärsmiljön", både fasta ytor och för pop up-verksamheter. Ska komma igång nästa år.

Öppna upp för andra företag att sälja digitala biljetter

Låta andra företag sälja digitala biljetter.