SNABBARE? Staden vill snabba på ettan och fyrans bussar. Foto: Sacharias Källdén

Så ska Stockholms stombussar bli snabbare

Längre busskörfält, ihopslagna hållplatser och borttagna p-platser. Så vill stadens snabba på ettan och fyrans bussar.

  • Publicerad 11:14, 20 aug 2018

Under flera år har staden tillsammans med landstinget försökt att öka framkomligheten för bussarna, framför allt de stombussar med störst tryck, ettan och fyran.

Färre hållplatser ska göra Stockholms nya stombuss snabbare

Sedan tidigare har trafiknämnden tagit beslut om enklare åtgärder som att anpassa trafiksignalerna mer efter bussarna. Nu ska fler, och mer omfattande åtgärder göras för att raska på busstrotjänarna där det går som trögast. Detta ska göras.

Fridhemsplan

Hållplatsen Mariebergsgatan utökas till drygt 60 meter för att få plats med fler bussar. Cykelbanan justeras så att den tidigare viker in bakom trädraden. Gångbanan smalnas av på längre sträcka.
 

Fleminggatan

Mellan Pipersgatan och Kungsbroplan görs ett tidsbegränsat överbrett busskörfält för bussar och cyklar, som finns på motsatta sidan idag. Det nya kollektivkörfältet tidsbegränsas till mellan klockan 14-19. Övrig tid parkeringsförbud.

Hållplatserna Scheelegatan och Kungsbroplan slås ihop. Ny hållplats anläggs mellan Scheelegatan och Pipersgatan.

Cykelfältet mellan Pipersgatan och Kungsbroplan tas bort, cykelfältet mellan Norra Agnegatan och Scheelegatan förlängs. 15 parkeringsplatser och två lastplatser försvinner.

Kungsgatan mellan Kungsbroplan och Sveavägen

Endast varuleveranser och avfallshämtning tillåts. Taxihållplats tas bort och på- och avstigningsplatsen förlängs.
 
Skanstull

Ny refug mellan lastplats och körbana för att minska dubbelparkering. Test med kollektivkörfält i höger körfält vid korsningen med Skansbrogatan.
 
Odengatan

Hållplatsen Stadsbiblioteket byggs om och flyttas till före korsningen med Sveavägen i båda riktningar för att få plats med fler bussar och göra så att de kan dra nytta av den ”gröna vågen” i trafiksignalerna längs Odengatan
 
Gjörwellsgatan

Nytt busskörfält planeras mellan Fyrverkarbacken och Rålambsvägen. Cykelfältet tas bort på en 40 meter lång sträcka, cykling får där ske i busskörfältet. Ytor för gångtrafiken minskas.
 
Åtgärderna beräknas kosta 20 miljoner, vilket är sex miljoner mer än först beräknat, och ska klubbas på kommande trafiknämnd den 30 augusti. Tanken är att arbetet ska sätta igång nästa år.