Så ska synagogan skyddas mot attentat

Skyddet för Stockholms stora synagoga och Judiska församlingens hus på Wahrendorffsgatan ska bli bättre. Nu planerar staden åtgärder.

  • Publicerad 15:30, 31 aug 2020

Enligt staden har polismyndigheten bedömt att det ”finns en förhöjd hotbild mot judiska intressen till följd av det starka symbolvärdet”. Därför planerar nu staden att förbättra skyddet mot terrorattentat vid Wahrendorffsgatan där Stockholms stora synagoga och Judiska församlingens hus ligger.

Pollare på flera platser

Enligt stadens tjänsteutlåtande har Judiska församlingen under flera år påtalat att det finns ett behov av utökat skydd av lokalerna på Wahrendorffsgatan.

 Efter att ha tittat på olika lösningar har staden landat i att de ska sätta upp pollare i vardera änden av Wahrendorffsgatan. Tre av pollarna ska vara höj- och sänkbara och vara i nedsänkt läge som normalläge för att underlätta för leveranstrafiken på gatan, något som kan ändras om hotbilden förändras eller vid andra händelser då gatan behöver stängas av.

 Åtgärderna innebär bland annat att två parkeringsplatser för rörelsehindrade måste flyttas till Kungsträdgårdsgatan där även den befintliga lastplatsen kortas.

 För att pollarna ska upprätthålla säkerhetsnivån får de stå med max 1,2 meters mellanrum.

Ska genomföras 2021

Trafiknämnden tog ett första beslut om åtgärderna på sammanträdet i torsdags, och ett genomförandebeslut ska tas senare i år. Projektet är tänkt att genomföras under 2021 och totalt kosta 14 miljoner kronor.

 Isak Reichel, generalsekreterare i Judiska församlingen i Stockholm, bekräftar att det finns en förhöjd hotbild, mot judiska institutioner generellt i hela Europa.

 – Stockholm har väldigt lite skydd jämfört med andra länder. Exempelvis våra nordiska grannländer, där har de polis eller militär som bevakar byggnaderna. Så att få upp pollare känns jättebra, det kommer att hjälpa mycket. Det är bra att kunna stänga av vägen ibland, säger han.