Hastighet. 2018 skedde det 32 trafikolyckor i Danderyd. Foto: Mostphotos

Så ska trafiken i Danderyd bli säkrare

Årligen sker flera trafikolyckor i Danderyd. Polisen menar att bilisters hastighet är ett återkommande problem. För att öka trafiksäkerheten vill kommunen säkra cykelöverfarter och övergångsställen.

  • Publicerad 16:22, 18 jan 2019

Jan Berlin, kommunpolis, berättar att man arbetar med att ha fler synliga poliser i trafiken och hastighetskontroller.

– Problemet är att folk har för hög hastighet med för kort avstånd. Vi jobbar med det genom att ha civilbilar ute. Man vinner inte på att köra för fort i Stockholm, säger Jan Berlin.

I höstas trädde mobilförbudet i bil i kraft, men Jan Berlin säger att det ännu inte finns någon statistik på hur det har påverkat trafiken. Däremot är polisen uppmärksam på att bötfälla folk som använder telefonen.

– Jag tror absolut att det på sikt kommer att underlätta, mobiltelefonen tar bort uppmärksamheten från föraren.

Blåmarkera cykelöverfarter

Tekniska nämndens ordförande, Bengt Sylvan (L), berättar att kommunen lägger 8 till 10 miljoner på olika trafikåtgärder varje år, från att bredda trottoarer till att göra övergångsställen säkrare.

– Det vi gör nu är att blåmarkera cykelöverfarterna och sätta rätt skyltning. Jag tror att det är få bilförare som vet att cyklisten har företräde när det är blåmarkerat, man tror att det bara är gångtrafikanterna, säger han.

I många av trafikolyckorna de senaste fem åren har cyklister varit inblandade, och Bengt Sylvan säger att det har blivit fler cyklister ute på vägarna.

– Man exponeras mer i trafiken, tyvärr är cykeln oskyddad, så det gäller att man samspråkar i trafiken.

Lyssnat på närboende

Vidare berättar han att man gjort försök med enkelriktat vid Brageskolan.

– Där har vi lyssnat på närboende och fått deras reaktioner. Vi kommer permanent att bygga ordentliga trottoarer och asfaltera runt Brageskolan och Enebyskolan, något som ska bli klart under 2019.

Även i Djursholm har man breddat trottoarer och gjort övergångsställena säkrare med skyltar som blinkar för att tydliggöra för bilisterna. Under 2019 ska tio nya skyltar sättas upp i Danderyd.

Olyckor och skadade i Danderyd

I Danderyd skedde det 32 trafikolyckor under 2018, vilket är samma antal som 2017.

Mellan 2013 och 2018 har totalt 194 trafikolyckor skett. Tre av dessa var dödsolyckor, 30 var svåra olyckor och 161 var lindriga olyckor. 247 personer har skadats i trafiken under dessa år.

De vanligaste olycksformerna var upphinnande fordon (påkörd bakifrån) samt olyckor mellan cykel/moped och motorfordon.

Källa: Transportstyrelsen

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt