Trångt. Viksjöleden är en av alla flaskhalsar som kommunen vill lösa med den nya planen. Foto: Mikael Andersson

Så ska trafiken i Järfälla rulla bättre

I takt med att Järfällas befolkning växer gör trycket på vägarna också det. Därför har kommunen tagit fram en trafikplan. Här är några av flaskhalsarna som är på gång att byggas bort.

  • Publicerad 12:01, 4 nov 2019

Så många som 118 000 beräknas bo i Järfälla kommun om bara tio år. Redan idag, när den siffran ”bara” är 79 000, finns gott om platser där trafiken lätt stannar upp.

För att lösa de problemen har nu kommunen tagit fram en plan som ska kunna möta den befolkningsökningen - och förhoppningsvis lösa några av dagens flaskhalsar.

Planen är klubbad i tekniska nämnden, men har ännu inte varit uppe hos kommunstyrelsen.

– Som helhet tycker jag planen är bra. Alla vet att det står stilla i Järfälla ibland, och vi behöver förbättra framkomligheten för både bilar, bussar och cyklister, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Pågår fram till 2021

I den övergripande trafikplanen har man identifierat vilka man anser vara de värsta flaskhalsarna i kommunen, och därför är det prioriterat att fixa dem först. De arbetena är redan igång (se faktaruta).

Det finns också flera andra idéer som ska utredas under de närmaste fem åren.

Kanske fler körfält

Den största potentiella förändringen, som alltså först ska utredas, rör Viksjöleden. Enligt kommunen behöver den göras om till en stadsgata, kanske med fler körfält än idag.

Kallhällskorset kan få en rondell, och något behöver enligt kommunen göras åt Ekvägen/Skälbyvägen. Vad som ska göras är dock ännu inte bestämt utan ska utredas.

Trafikverket har också projekt i Järfälla, med anledning av Förbifart Stockholm. Tidsplanen för dessa projekt är inte helt klar, men man hoppas från Trafikverkets sida att de ska vara klara innan förbifarten öppnar 2030 (se faktaruta).

Testar andra lösningar

Trafiken i Järfälla är alltså under förändring, och det finns att göra. I takt med att Barkarbystaden växer fram testar man också andra lösningar som elsparkcyklar och självkörande bussar.

– Det är viktigt att ”sätta” folks resvanor på ett tidigt stadium. Nu har vi förmånen att bygga en hel stad, och det är en bra möjlighet att testa den här nya tekniken, säger Emma Feldman.

Pågående projekt:

Herrestavägen kan få en handfull extra rondeller för att hålla trafiken i Barkarbystaden igång. Också utökade cykel- och gångbanor ligger i planen. Pågår fram till 2021.

”Veddestakorset” blir två rondeller istället för dagens korsningar. Viksjövägen får nya trafikljus vid Elektronikhöjden, eftersom de nuvarande skapar köer. Pågår fram till 2021.

En väg byggs över flygfältet för att möjliggöra en busslinje mellan Akalla och Barkarbystaden. Den busslinjen förväntas minska trafiken mellan Barkarby trafikplats och Barkarbystaden under rusningstid. Pågår fram till 2021.

Rondellen vid trafikplats Barkarby får ett fjärde ben, som ska fungera som byggväg när Veddestabron, Barkarby Station och tunnelbanan byggs. Pågår fram till 2020.

För att underlätta logistiken när Barkarbystaden byggs kommer man också att öppna ett logistikcenter, som ska vara i drift mellan 2021 och 2030.

Trafikverkets kommande utredningar:

Det här vill Trafikverket utreda med anledning av Förbifart Stockholm:

Sträckan mellan trafikplats Hjulsta och trafikplats Barkarby kan få fyra körfält i varje riktning.

När trafikplats Barkarbys utformning är klubbad ska det utredas hur Trafikplats Jakobsberg ska förändras.

Vid avfarten från E18 till Viksjöleden vid Barkarby handelsplats, också en flaskhals för trafiken, vill man bygga en så kallad ”droppe”, alltså en halv-rondell.

Järfälla kommun, Stockholms stad och Trafikverket ser över möjligheterna att införa ett ”intelligent transportsystem”, som ska ge bilförarna realtidsinfo om trafiken vid trafikplatserna Jakobsberg och Barkarby, och vilken väg som är snabbast.

Det finns i dagsläget ingen klar tidsplan för när dessa utredningar ska vara klar.

Var i Järfälla fastnar du oftast i trafiken?

Krister Lundmark, 70, Järfälla Foto: Mikael Andersson

– Överallt! Nädå, men vid rondeller är det alltid kö när dagen börjar och slutar. Men som pensionär stressar jag inte upp mig så mycket över det.

Sara Strömvall, 31, med Aaron och Paxton, 4, Söderhöjden Foto: Mikael Andersson

– När man åker stora rondellen förbi brandstationen, det är smidigt dit men när man ska upp mot motorvägen igen är det ofta jobbigt.

Lotta Larsson, 62, Jakobsberg Foto: Mikael Andersson

– Det är problem hela i Jakobsberg nuförtiden. Men framför allt vid Barkarbystan är det ofta kaos, och i rondellen mot Veddesta.

Sara Alborzi, 35, med Elina, 6, Viksjö Foto: Mikael Andersson

– Vid rondellen nära Willys, där två vägar blir en enda. Jag åker ofta till Danderyd eftersom jag jobbar på sjukhuset, och det kan bli stressigt om man är sen.

Stockholm Direkt