Hastighet. Under 2018 skedde 66 trafikolyckor i Täby. Foto: Mostphotos

Så ska trafiken i Täby bli säkrare

Årligen sker flera trafikolyckor i Täby. Polisen menar att bilisters hastighet är ett återkommande problem. För att öka trafiksäkerheten frågar kommunen bland annat skolbarnen hur de vill ha det.

  • Publicerad 16:32, 18 jan 2019

Jan Berlin, kommunpolis, berättar att man arbetar med att ha fler synliga poliser i trafiken och hastighetskontroller.

– Problemet är att folk har för hög hastighet med för kort avstånd. Vi jobbar med det genom att ha civilbilar ute. Man vinner inte på att köra för fort i Stockholm, säger Jan Berlin.

I höstas trädde mobilförbudet i bil i kraft, men Jan Berlin säger att det ännu inte finns någon statistik på hur det har påverkat trafiken. Däremot är polisen uppmärksam på att bötfälla folk som använder telefonen.

– Jag tror absolut att det på sikt kommer att underlätta, mobiltelefonen tar bort uppmärksamheten från föraren.

Lyssnar på barnen

Daniel Wemmergård (C) är ordförande i Miljö-, drift- och trafiksäkerhetsutskottet. Han säger att kommunen arbetar med allt från fysiska hinder, avsmalningar av vägar och bättre belysning. Inför arbetet med att trafiksäkra en väg görs bland annat hastighetsmätningar och en överblick om det tidigare skett flera olyckor på vägen.

Kommunen har även årligen ett skolvägsprojekt. Där får elever i utvalda skolor själva beskriva sin väg till skolan och vilka faror eller risker de upplever. Under 2018 var det elever från Brinkskolan som svarat på enkäten.

– Vilka åtgärder som kan bli aktuella under 2019 håller på att sammanställas just nu av tjänstemännen, och kommer att komma som förslag till beslut till oss politiker under våren, maj troligtvis. Åtgärderna kommer sedan att utföras under året, säger Daniel Wemmergård.

Vill att fler använder cykeln

Vidare berättar han att man börjat se högre farter på cykelvägnätet i kommunen.

– Vi kommer att se över vissa cykelkorsningar. Vi vill att fler och fler använder cykeln, men kanske måste man uppmärksamma cyklisterna genom att exempelvis måla vita linjer vid korsningarna.

Olyckor och skadade i Täby

I Täby skedde det 66 trafikolyckor under 2018, vilket är en minskning med 18 stycken jämfört med 2017.

Mellan 2013 och 2018 har totalt 506 trafikolyckor skett. Tre av dessa var dödsolyckor, 62 var svåra olyckor och 341 var lindriga olyckor. 544 personer har skadats i trafiken under dessa år.

De vanligaste olycksformerna var upphinnande motorfordon samt singelolyckor med motorfordon.

Källa: Transportstyrelsen

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt