Precis som i resten av länet så är den psykiska ohälsan bland unga ett växande problem. Foto: Unsplash

Så ska Vallentuna stötta unga som mår dåligt

Vallentuna kommuns politiker vill satsa mer på att motverka psykisk ohälsa bland unga. Det beslutades på kommunstyrelsens sammanträde den 25 november. Men planeringen är fortfarande i ett väldigt tidigt skede.

  • Publicerad 16:39, 9 dec 2019

Unga mår sämre. Det är en verklighet som stämmer både i riket, länet och i Vallentuna kommun. Nu vill kommunens politiker ta krafttag mot ungas psykiska ohälsa och har gett förvaltningen i uppdrag att arbeta med problemet.

Beslutet fattades den 25 november – men när arbetet blir färdigt är för tidigt att säga, enligt Emelie Hallin, stabschef på kommunledningskontoret. 

– Ja, man kan verkligen säga att det här är ett tidigt skede. Kommunstyrelsen har gett oss uppdraget, och nu ska jag ta fram en plan för hur man kan verkställa det. En tidsplan, det har jag inte ännu, men det är en angelägen fråga, säger hon. 

"Många aktörer kommer involveras"

Utifrån Stockholmsenkäten har man kunnat konstatera att den psykiska hälsan i Vallentuna ligger i linje med eller något sämre än i övriga länet – en så pass allvarlig situation att man anser det vara värt ett eget uppdrag.

Därför genomförde kommunen en egen kartläggning, som bland annat innehöll intervjuer med ungdomar i Vallentuna som själva fick berätta om hur de mår.

– Vi vill börja med att titta på vad vi faktiskt gör i dagsläget och sedan vad kommunens roll blir i det hela. Vi vet att både fritidsförvaltningen och elevhälsan vill vara aktiva delar i det här. Det är många olika aktörer som kommer att involveras i frågorna, säger Emelie Hallin. 

Föräldrarådgivning

Om det kommer att handla om kortsiktiga insatser eller mer långvariga projekt är inte heller klarlagt ännu, men kartläggningen lämnar några generella åtgärdsförslag som de planerar att utgå från i arbetet. Att använda sig av elevhälsan och skolan som befintliga resurser i arbetet är två områden som nämns.

Dessutom hoppas de kunna satsa mer på föräldrarådgivning och preventiva insatser.

– Föräldrastödjande verksamheter kommer vara individer till gagn hela livet. Preventiva insatser och tidigare åtgärder är förmodligen det som kan få mest effekt, säger Emelie Hallin.

Hit kan du vända dig om du mår dåligt:

Vallentuna ungdomsmottagning är öppen för dig mellan 12 och 23 år. De har tystnadsplikt och alla besök är gratis.

Föräldralinjen. Är du orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet? Ring Föräldratelefonen på 020-85 20 00. Öppet vardagar klockan 10–15 samt torsdagskvällar 19–21.

Självmordslinjen är tillgänglig via chatt och telefon (90 101) och är till för dig som har tankar på att ta ditt liv, eller för dig som har frågor om närstående.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt