Hastighet. 2018 skedde 49 trafikolyckor i Vallentuna. Foto: Mostphotos

Så ska Vallentunas vägar bli säkrare

Årligen sker flera trafikolyckor i Vallentuna där personer skadas. Polisen menar att bilisters hastighet är ett återkommande problem, och på kommunen har man flera planer för att öka trafiksäkerheten.

  • Publicerad 16:07, 18 jan 2019

Enligt Transportstyrelsens olycksstatistik för Vallentuna under åren 2013 och 2018, var majoriteten av olyckorna som inträffade singelolyckor och olyckor med upphinnande fordon, alltså att bli påkörd bakifrån. .

– När folk håller för högt trafiktempo och kort avstånd blir det mycket påkörning bakifrån. Det leder till nackskador och många blir lidande av det. Man vinner inte på att köra för fort i Stockholm, säger kommunpolis Jan Berlin.

Jan Berlin berättar att polisen arbetar förebyggande med att ha allt mer synliga poliser i trafiken för att lugna ner tempot.

– Vi har även hastighetskontroller på vägar där vi ofta ser att det sker trafikolyckor. Det är det som är problemet för oss: att få ner hastigheterna, säger Jan Berlin.

Högt trafiktempo

I fjol trädde även ett nytt mobilförbud i bil i kraft, men Jan Berlin säger att det ännu inte finns någon statistik på hur det har påverkat trafiken. Däremot är polisen uppmärksam på att bötfälla folk som använder telefonen.

– Jag tror absolut att det på sikt kommer att underlätta, mobiltelefonen tar bort uppmärksamheten från föraren.

Kommunalrådet Parisa Liljestrand (M). Foto: Pi Frisk

Ha god dialog

Det är inte bara polisen som jobbar för säkerheten på vägarna.

Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande, berättar att man från kommunens sida arbetar med allt från övergångar och cykelleder till breddning av vägar. Ett exempel är Teknikvägen, där man har sänkt hastigheten till 40 på vissa sträckor och till 30 utanför skolor, samt satt upp farthinder.

– Vi tittar på hela kommunen, både det som behöver förbättras på befintliga vägar och det som ingår i framtidens planering. Exempelvis kan det handla om att det ska finnas tydliga gång- och cykelstråk parallellt med bilburen trafik, säger hon.

Hon menar att det behövs tydligt utmärkta övergångar som inte ska skymmas av vägkrön eller buskage.

– Sedan har vi även åtgärder på lång sikt, även då vägnätet inte ägs av oss. Där handlar det om att ha en god dialog med Trafikverket. Ett exempel är väg 268 mellan Vallentuna och Väsby. Vi har ställt motkrav om att vi vill ha en gång- och cykelväg parallellt med vägen.

Cykeltrafiken ökar

Ett annat exempel är Arningeleden, som Trafikverket också äger. Parisa Liljestrand säger att det i framtiden behövs en breddning av vägen då både biltrafiken och gående och cyklister har ökat på vägen.

– I och med att Arninge resecentrum byggs så ser vi att framförallt cykeltrafiken kommer öka, då det är en överkomlig sträcka att cykla från Vallentuna. Där kommer det behövas trafiksäkerhetsåtgärder i form av breddning.

Olyckor och skadade i Vallentuna

I Vallentuna skedde det 49 trafikolyckor under 2018, vilket är en minskning med 11 stycken jämfört med 2017.

Mellan 2013 och 2018 har totalt 285 trafikolyckor skett. Fem av dessa var dödsolyckor, 71 stycken svåra olyckor och 209 lindriga olyckor.

Totalt skadades 394 personer under dessa år.

De vanligaste olycksformerna var singelolyckor med motorfordon samt olyckor med upphinnande fordon (påkörd bakifrån).

Källa: Transportstyrelsen

Mordmisstänkt pojke kan ha lidit av allvarlig psykisk störning

Nyheter Rekommenderas genomgå större utredning Tonåringen som misstänks för mordet på en jämnårig kamrat kan få genomgå en större rättspsykiatrisk undersökning.måndag 19/8 14:31

Ingen kat(t)astrof – här går Kyrkbyns fyrbenta säkert

Nyheter KOLLA FILMEN: Gulliga tassar på övergångsstället Micke Andersson och hans son tyckte att vägen var osäker för områdets katter. Genom ett gediget arbete löste de säkerhetsfrågan genom ett speciellt övergångsställe.måndag 19/8 11:55
Stockholm Direkt