Skör tråd. Många butiker riskerar att gå i konkurs i coronavirusets fotspår, spår Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk handel. Foto: PMAGI AB/Sacharias Källdén

Så slår coronakrisen mot butiker i Stockholm

Den senaste veckan har efterfrågan på livsmedel och apoteksvaror ökat rejält, vilket också ökar pressen på butiksarbetare. Samtidigt minskar intäkterna drastiskt för resterande butiker.

  • Publicerad 17:46, 17 mar 2020

Den marginalen har inte landets handlare

Överallt hålls möten med fack, fastighetsägare och företag inom de olika branscherna. Alla samlas runt samma fråga – hur ska vi hantera coronavirusets påverkan på ekonomin?

En av branscherna som har påverkats snabbt nu när folk förändrat sina beteendemönster är handeln.

Här ser man å ena sidan en ökad vinst för butiker som säljer dagligvaror som apoteksvaror, mat och andra livsmedel, å andra sidan drastiskt minskade intäkter inom sällanköpshandeln, dit i princip all annan handel räknas (kläder, möbler, böcker etc.)

– Handeln är en avspegling av samhället och framförallt den så kallade sällanköpshandeln drabbas hårt i en situation där färre och färre människor rör sig ute, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk handel.

Konsekvenserna på handeln syns i hela landet men som huvudstad påverkas Stockholm, sett till antalet butiker och invånare, extra hårt.

Arbetsgivarorganisationen Svensk handel har den senaste veckan fått ta emot många samtal från handlare som är oroliga över situationen – något som Svensk handel också är.

– Jag är genuint orolig över hur det här kommer påverka handeln. Men det kommer att påverka under lång tid framöver. Handeln är redan i grunden hårt pressad och mitt i stort skifte.

Kommer butiker behöva stänga?

– Det tror vi absolut. Vi är jätteoroliga att handlarna inte kommer mäkta med det här. Få verksamheter överlever om intäkterna helt trycks undan. Den marginalen har inte landets handlare, säger Mats Hedenström.

Kommer anställda behöva gå?

– Vi har inga siffror än men det finns en uppenbar risk att det kommer påverka sysselsättningen.

Just nu har man möten där man diskuterar hur man kan mildra effekterna av de minskade intäkterna och nyttja regeringens krispaket för branscher, som presenterades i början av veckan.

– Regeringens besked är välkommet och jätteviktigt. Men där vill vi höja varningens finger för att det inte räcker med att skjuta upp betalningar, vi måste också få bort kostnader. Det en akut situation som riskerar att bli ännu värre.

Ingen anledning att bunkra

Andra coronaeffekter på handeln är att e-handeln har ökat en aning.

Man har också sett att folk har en tendens att bunkra vissa varor. Detta menar Mats Hedenström inte är nödvändigt.

– Det bedömer vi att man inte behöver göra. Det är något vi hoppas komma tillrätta med. Det blir ett hårt tryck på personal som får jobba hårt för att fylla på i hyllorna.

Åtgärder i gallerior

Inga besöksrestriktioner har i skrivande stund införts i Stockholms gallerior. Men fastighetsägaren har möten varje dag och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I flera gallerior har man utökat städrutinerna:

Ytor som många rör vid, t.ex. hissknappar, handtag, knoppar och ledstänger rengörs extra noggrannt och med antibaktriellt-medel.

Handtorkar har kopplats ur och ersatts med andra alternativ.

I Västermalmsgallerian, Ringen centrum och Gallerian har man nu bemannade toaletter där städning och desinficering sker löpande.

I MOOD Stockholm och Fältöversten städar man toaletterna fem gånger om dagen.

Källa: AMF Fastigheter

Tomt. Matbutikernas hyllor gapar tomma efter coronavirusets domedagsliknande inverkan på folk. Foto: Sacharias Källdén