Storbanksföreträdare. Storbankerna ser tydlgia effekter av de nya bolåneregler som infördes i våras. Foto: Pressbilder / Mostphotos

Så slog de nya bolånereglerna

Allmän försiktighet där köpare vill ha billigare boenden, långsammare säljprocesser och färre som maxbelånar sig. Så beskriver storbankerna effekten av de skärpta lånereglerna som trädde i kraft i våras.

  • Publicerad 06:50, 12 sep 2018

Nästan ett halvår har gått sedan det skärpta lånereglerna trädde i kraft. Och enligt flera storbanker som StockholmDirekt pratat med har det haft effekt på bolånetagarna.

– Jag tror att människor har vant sig vid att man inte ska belåna sig fullt ut, att man anpassar sig. Det är ju också någonting sunt i och med att vi har ett läge med extremt låg ränta och den verkligheten vet vi ju inte varar för alltid, säger Karin Hellgren, kommunikationsansvarig på SBAB.

Bostadsrättspriserna i Stockholm vände i augusti upp på bred front efter det senaste årets dvala. Även bankerna har på senare tid märkt av en ökad aktivitet bland allt fler kunder som är villiga att köpa.

Men efterfrågan har förändrats, enligt bankerna.

– Vi har haft en marknad som i princip från oktober förra året började planat ut. Sedan kom det skärpta kravet som då påverkade en hel del grupper, framför allt unga förstagångsköpare och de som separerar. Det innebär att man antingen väljer att vänta med att köpa eller gå ner i storlek och tittar längre ut från City. Det har ökat trycket på billigare bostäder och bostäder längre ut, säger Karin Hellgren.

Men fortsatt dominerar en mer återhållsam och försiktig inställning bland köparna. Antalet lånesökande som nekas eller hindras att köpa på grund av överoptimistiska kalkyler har inte ökat nämnvärt.

– Jag tror att bostadsköparna har vant sig vid att det ställs högre krav. Du har dels kontantinsatsen, sedan har du amorteringskravet. Men vi ser också fortsatt många psykologiska effekter där försäljningarna tar längre tid, köparna är osäkra och budgivningar inte kommer igång, säger Karin Hellgren.

ENKÄT: Storbankerna om effekten av de skärpta lånereglerna

Enligt Karin Hellgren, kommunikationschef på SBAB, märks en ökad efterfrågan på billigare bostäder längre ut från City. Foto: Linus Lallgren

Karin Hellgren, chef för externkommunikation på SBAB

Har ni märkt någon skillnad i attityden till bostadslån bland era kunder sedan de skärpta reglerna trädde i kraft?

Genom de tidigare amorteringskraven är de flesta väl medvetna om att det krävs amortering och räknar med det redan från början. Prisdämpningen på marknaden har också bidragit till att färre räknar med att belåna sig fullt ut, man har helt enkelt anpassat sig till de diskussioner som förs och de ramar som införts hos bankerna. Vi ser också en signifikant minskning av kunder som lånar över 4,5 i bruttoskuldkvot.

Har Stockholms bostadsmarknad påverkats av detta? Och i sådant fall hur?

Ja, på så sätt att det troligtvis är fler som kanske inte får ihop kalkylen för den bostad de först var intresserade av. Det får till följd att man som köpare antingen behöver gå ned i storlek eller skick alternativt titta längre ut från stan för att ha råd att köpa. Det påverkar i sin tur efterfrågan på mindre och billigare bostäder. De som påverkas mest är unga, ensamstående och förstagångsköpare. 

Nekas fler eller färre bolån till följd av de skärpta lånekraven?

De allra flesta banker har tydliga och bra digitala kalkyler där kunderna kan räkna på sina möjligheter att låna till en bostad. När kunden sedan har hittat ett specifikt objekt har vi redan fört en diskussion om låneutrymmet och de har anpassat sig till sina förutsättningar. Därmed ser vi ingen ökning av avslagen mot tidigare, innan reglerna trädde i kraft.

Vilka faktorer i bolånekundernas ekonomi påverkar besluten mest?

Det som till största del påverkar är inkomsten i förhållande till hur mycket de lånar. Inkomsten ska vara varaktig och i kreditprövningen säkerställs att kunden har möjlighet att betala räntor och amortering även om räntan stiger till ett betydligt högre läge än idag. Något som påverkar främst de unga och förstagångsköparna är, utöver amorteringsreglerna, kravet på kontantinsats om 15 %.

Josefin Uppling, presschef på Swedbank. Foto: Jenny Hallengren

Josefin Uppling, presschef Swedbank

Har ni märkt någon skillnad i attityden till bostadslån bland era kunder sedan de skärpta reglerna trädde i kraft?
Vi har fått signaler från våra kunder som tyder på att reglerna är svåra att förstå och att det kan vara krångligt för gemene man att räkna på vad de nya reglerna innebär i kronor och öre.

Har Stockholms bostadsmarknad påverkats av detta? Och i sådant fall hur?
Efter införandet av det skärpta amorteringskravet kopplat till skuldkvot och årsbruttoinkomst syns tecken på avkylning, primärt för nyproduktion i större städer. Men det är svårt att isolera en faktor. Psykologi, penningpolitik, tillgång- och efterfrågan är exempel på andra faktorer som påverkar bostadsmarknaden.

Nekas fler eller färre bolån till följd av de skärpta lånekraven?
Ingen uppgift – vi mäter inte och samlar inte in statistisk på det sättet.

Vilka faktorer i bolånekundernas ekonomi påverkar besluten mest?
Vi ser alltid till helheten, för oss är det viktigt att våra kunder har en långsiktigt hållbar ekonomi som klarar oförutsägbara händelser, det pratar vi med våra kunder om inför att de ansöker om ett bostadslån.
De rådande reglerna om minst 15 procents kontantinsats och amorteringsreglerna ihop med inkomst och övriga tillgångar är de mest grundläggande faktorerna som påverkar möjligheterna och förutsättningarna till bostadslån.

Johan Wallqvist, presschef på Handelsbanken.

Johan Wallqvist, presschef Handelsbanken

Har ni märkt någon skillnad i attityden till bostadslån bland era kunder sedan de skärpta reglerna trädde i kraft?
Våra lokala bankkontor noterar en ökad försiktighet och att kunderna tittar mer på ett billigare boende som alternativ, jämfört med tidigare. Det är numera fler faktorer som påverkar kostnaden för bolånet vilket gör att kunderna tänker igenom beslutet mer noga.
 
Har Stockholms bostadsmarknad påverkats av detta?
Prisnedgångar samt långsammare säljprocesser är några effekter vi har sett. Det är dock inte bara Stockholms bostadsmarknad som har påverkats utan även bostadsmarknaderna i övriga landet. Vår bedömning är att det är flera faktorer som påverkar marknadsläget, till exempel utbudet av bostäder, inte minst nyproducerade bostadsrättslägenheter.

Nekas fler eller färre bolån till följd av de skärpta lånekraven?
Våra kontor gör alltid individuella prövningar av kundens behov och förutsättningar för att tillsammans med kunden nå fram till den bästa lösningen. Det kan till exempel innebära att kunden får köpa en något billigare bostad än vad som var möjligt innan kraven trädde i kraft. Vi upplever att kunderna har goda kunskaper om det skärpta amorteringskravet.

Vilka faktorer i bolånekundernas ekonomi påverkar besluten mest?
Priset på bostaden, villkoren för bolånet, amorteringskrav samt driftskostnaderna för den nya bostaden alternativt månadsavgift till en bostadsrättsförening. Givetvis är kundens inkomster en viktigt faktor.stnad.

Michael Skytt, bolånechef Nordea Foto: Jonas Eng

Michael Skytt, bolånechef Nordea

Har ni märkt någon skillnad i attityden till bostadslån bland era kunder sedan de skärpta reglerna trädde i kraft?

Vi ser att den totala marknadstillväxten för bolån är något lägre än tidigare.

Har Stockholms bostadsmarknad påverkats av detta?

Ja, det är framförallt jobbigare att sälja nyproducerade lägenheter. På begagnatsidan säljs fortfarande bostäder men det tar lite längre tid. Det är kanske dags att utvärdera det senaste amorteringskravets påverkan på nyproduktion och renoveringar av det befintliga beståndet.

Nekas fler eller färre bolån till följd av de skärpta lånekraven?

Vi har inte ändrat vår kreditprövning. Däremot ser vi att fler köper en mindre bostad än de kanske hade gjort tidigare för att det blir för dyrt att bo annars.

Vilka faktorer i bolånekundernas ekonomi påverkar besluten mest?

Det handlar om kundernas återbetalningsförmåga och då är det en fråga om vad kunden har för inkomst i förhållande till den totala månadskostnaden. Vår uppfattning är att kunderna har en ganska god uppfattning om vad de tycker är en rimlig månadsko