BÄTTRE. På Storvretskolan tycker elevcoacherna Alexander Besara och Burak Alp och eleverna Tunahan Selek och Yorkabel Abraham att det blivit lugnare sedan Skolinspektionen tog över i februari. Utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) säger att liknande insatser har gjorts på andra skolor i kommunen. Foto: Claudio Britos/arkiv

Så stor blir notan för Botkyrkas skolstrul

Skolinspektionen har de senaste två åren krävt Botkyrka kommun på över 9,1 miljon kronor i vite på grund av brister på skolorna. Fler sådana kostnader har kommunen inte råd med, menar utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S).

  • Publicerad 13:39, 26 sep 2019

Viten till Skolinspektionen har redan kostat Botkyrka kommun över 4,3 miljon kronor under 2018 och 2019. Och fortfarande finns det hot om vite på ytterligare 4,8 miljoner.

De två skolinspektörerna som sedan februari har jobbat med att få Storvretsskolan på rätt köl, lämnade som planerat sina poster i tisdags, tillsammans med en nota på cirka 1,3 miljoner. Sedan kommer den förstärkta skolledningen kosta kommunen ytterligare cirka 990 000 kronor.

Mycket pengar, men pengar som gett effekt, menar Kenny Fredholm, grundskolechef i Botkyrka kommun.

– Skolinspektionen var där på tillsyn för en vecka sedan och det var mycket positivt. Nu väntar vi besked under oktober. Antingen godkänner de oss fullt ut eller så blir det några synpunkter som vi får agera på. Men positivt blir det, frågan är hur positivt.

Stöd till rektorn

Även på Grindtorpsskolan och Malmsjö skola finns det hot om viten på totalt 2,6 miljoner. Också där har kommunen förstärkt skolledningen och tillsatt kommunala rådgivare för att stötta rektorn. Dessutom har en grundskoleutvärderare anställts för att fungera som en extra kontrollinstans som ska ligga ett steg före Skolinspektionen och förse hålla utbildningsnämnden uppdaterad om läget på skolorna.

Vill tackla skolsegregation

Utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) menar att den stora utmaningen för Botkyrkas skolor är att skillnaderna mellan dem är så stora. Att tackla skolsegregationen var också en av de punkter som mittenmajoriteten har lovat att fokusera på under mandatperioden.

– Vi ser att skolor i områden med socio-ekonomiska utmaningar har svårare att lyckas och därför har vi en resursfördelningsmodell som stärker de skolorna som har störst behov. Vi fortsätter att kraftsamla kring det. Det vi gör på Storvretskolan är extraordinärt, men vi gör liknande insatser på andra skolor, säger Emanuel Ksiazkiewicz.

Men har Botkyrka råd att rädda fler skolor på samma sätt som Storvretskolan?

– Ja vi har råd att lyfta de skolor som har utmaningar, det måste vi ha råd med. Men vad vi inte har råd med är fler vitesförelägganden. Vi har inte råd med kostnader som bara går till böter. Vi måste fånga upp våra skolor innan vi hamnar där.

Skolorna som ­Skolinspektionen kräver viten för:

Björkhaga skola och grundsärskola: 1 200 000 kronor.

Brunnaskolan: 300 000 kronor.

Storvretsskolan: 700 000 kronor och 1 344 000 kronor i statliga åtgärder. Beslut om vite på ytterligare 1 400 000 kommer i oktober 2019.

Grindtorpsskolan: 1 000 000 kronor. Beslutet kommer i november 2019.

Malmsjö skola: 800 000 kronor. Belsut om vite på ytterligare 1 600 000 kronor kommer i januari 2020.

Tillsyn av huvudmannen för det systematiska kvalitetsarbetet i grundskolan: 800 000 kronor (kommunen vet ännu inte när beslutet kommer.)