Stadsbyggnadskontoret vill gå vidare med planerna för Stureplan. Foto: Linda Gren

Så tycker alla partier om nya Stureplan

Planerna på hur omgörningen av Stureplan ska göras har omarbetats. Nästa vecka är det dags för politikerna att tycka till om förslaget.

  • Publicerad 11:53, 14 sep 2017

Stadsbyggnadskontoret vill gå vidare med planerna för Sture-kvarteret och de rivningarna kvarstår i det senaste förslaget som ska upp i stadsbyggnadsnämnden nästa vecka.

Under samrådstiden inkom över 8 000 synpunkter från medborgarna.

– Och det har inte varit några applåder. Byggrätterna har fått bre ut sig på offentlighetens bekostnad och vi måste ta ett omtag i kvarterets inre, därför kvarstår rivningarna. Vi tror att de behövs för att hålla ihop den bärande idén att man ska kunna röra sig genom kvarteret. Det ska vara tydliga entréer mot alla omgivande gator, säger Susanna Stenfelt, ansvarig planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, och fortsätter:

– Det vi säger är att man behöver modifiera de inre byggrätterna, det måste bli en tydligare offentlig karaktär inne i gallerian.

Vi reder ut: Vad är det egentligen som ska rivas på Stureplan?

En annan viktig synpunkt anser stadsbyggnadskontoret är att tillkommande volymer utförs mot det inre av kvarteret, "så att de får så liten negativ påverkan som möjligt på upplevelsen av gatumiljön".

– Våningar som uppförs ovan takfot ska utföras mer indragna från fasadliv så att man inte uppfattar dem från gatan, säger Susanna Stenfelt.

– Vi måste även hitta en genomförandestrategi så att det blir så få störningar som möjligt under byggtiden.

Politikerna i nämnden är oeniga om det omarbetade förslaget som nu är uppe till diskussion är bra eller inte.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) säger att majoriteten ännu inte beslutat hur man ska gå vidare.

– Vi pratar kontinuerligt men har inte bestämt hur vi landar. Rivningen av p-huset på Grev Turegatan och 1980-talshuset på Humlegårdsgatan känns inte jättekontroversiella, säger Roger Mogert (S).

Ny kritik mot rivningarna på Stureplan

Men trots att majoriteten inte haft möte än säger Miljöpartiet redan nej till förslaget i sin nuvarande utformning.

– Miljöpartiets inställning är att det är för mycket rivningar och för många tillkommande volymer. Planen behöver bearbetas och vi kommer inte att stödja stadsbyggnadskontorets förslag, säger Cecilia Obermüller.

Ärendet ska upp i stadsbyggnadsnämnden nästa vecka, på torsdag 21 september.

Det här ska rivas

* Parkeringshuset på Grev Turegatan från 1930-talet.

* Humlegårdsgatan 17 – gårdshus och gathus från 1980-talet.

* Glasbyggnaden som rymmer restaurang Tures – från 1980-talet.

* Flyglarna till Freys hyrverk.

* Flyglarna till Bångska palatset.

* Gårdsbyggnaderna inom Stureplan 6 från 1880-talet och Stureplan 4 från 1980-talet. Inre delen av Sturehofs matsal ingår i en av gårdsbyggnaderna. Där finns även restaurangens kök i dag.

* Mezzaninvåningen från 1980-talet i Marmorhallarna på Birger Jarlsgatan 18 och byggnaden som i dag inrymmer Lagerhaus.

Cirka 50 000 kvadratmeter i kvarteret ska enligt planerna rivas.

FAKTA: SÅ HÄR TYCKER PARTIERNA

JA, NJA ELLER NEJ TILL PLANERNA?

StockholmDirekt har frågat partierna som är representerade i stadsbyggnadsnämnden.

Socialdemokraterna: JA

– Rivningen av p-huset på Grev Turegatan och 1980-talshuset på Humlegårdsgatan känns inte jättekontroversiella. Och vid Freys hyrverk blir det en förbättring när man tar fram byggnaden. Resten av rivningarna är ju inne i kvarteret.

Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd.

Miljöpartiet: NEJ

– Det är för mycket rivningar och för många tillkommande volymer. Planen behöver bearbetas och vi kommer inte att stödja stadsbyggnadskontorets förslag.

Cecilia Obermüller (MP)Ledamot stadsbyggnadsnämnden.

Vänsterpartiet: NJA

– Bevarande och bygg bostäder är två ledord. Det är jättebra att man får in en hel del bostäder i projektet, samt att man bevarar så mycket som möjligt och att de mesta av rivningarna sker inne i kvarteret. Det är också bra att parkeringsgaraget försvinner. Men det kvarstår fortfarande en hel del frågor som är problematiska i förslaget, kulturmiljön är till exempel väldigt viktig. Det är mycket som ska lösas och behöver ändras.

Maria Hannäs (V), ersättare i stadsbyggnadsnämnden.

Liberalerna: NEJ

– Vi säger nej, men det gäller att vara väldigt tydlig med vad vi säger nej till. Parkeringshuset vid Grev Turegatan kan rivas, marmorhallarna bör renoveras och den ljusa passagen i gallerian är bra. Men hela gallerian på det föreslagna plan -1 måste utgå, och vi godkänner inte de omfattande rivningarna av bland annat Bångska palatsets och Freys Hyrverks flyglar. Nöjeslivet och restaurangernas framtid måste säkerställas. Rivningen av stora delar av restaurang Sturehof och dess kök ska inte genomföras. Alltså inte ett kategoriskt nej, vi tycker att det behöver genomföras renoveringar. Men förslaget måste justeras kraftigt.

Björn Ljung (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Centerpartiet: NJA

– Stureplan är ett väldigt viktigt område för stockholmarna. Vi anser att kvarteret bör renoveras men man måste vara noga med hur det ska göras. Vi är oroliga för den långa tid som det beräknas ta att genomföra alla förändringar. Sådana här projekt tenderar att dra ut på tiden. Att stänga ner Stureplan under många år är inte rimligt.

Christina Linderholm (C), ersättare stadsbyggnadsnämnden.

Kristdemokraterna: JA

– Vi tycker att det i grunden är ett bra förslag och ett viktigt projekt. Att Sturegallerian och marmorhallarna renoveras och att de förvanskade fasaderna räddas är positivt. Från att planerna presenterades första gången är det nu betydligt mindre rivningar, men det finns fortfarande förbättringspotential.

Erik Slottner (KD), oppositionsborgarråd.

Moderaterna: NEJ

– Vår tidigare kritik kvarstår. De få ändringar som har gjorts innebär fortfarande alltför stora, och därtill helt onödiga, ingrepp i kvarteret med omfattande rivningar som riskerar att tvinga bort verksamheter. Jag konstaterar att man inte har lyssnat till de konkreta förbättringsförslag som förts fram för ett klokare genomförande utan så omfattande rivningar.

Joakim Larsson (M), oppositionsborgarråd.

Det är partierna som i stadsbyggnadsnämnden som har tillfrågats.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.