Så ställer sig partierna i Järfälla till en eventuell folkomröstning. Foto: Mikael Andersson

Så tycker partierna om tiggeriförbud i Järfälla

I slutändan är det upp till Järfällas politiker om det blir någon folkomröstning om tiggeriförbud, även om de underskrifter som krävs har kommit in. Så vad tycker partierna?

  • Publicerad 16:21, 5 sep 2019

Ett privat initiativ har startats för att få till en folkomröstning om ett tiggeriförbud i Järfälla, något vi på JärfällaDirekt rapporterar om här.

För att kommunfullmäktige ska ta ställning till frågan om en folkomröstning, behöver minst tio procent av alla röstberättigade i kommunen skriva under inom ett halvår. Men om två tredjedelar av politikerna säger nej, blir det inte någon folkomröstning. Och blir den av, så är resultatet bara rådgivande.

Därför har vi ställt följande frågor till samtliga partier med mandat i Järfällas kommunfullmäktige.

1. Hur ställer ni er till ett tiggeriförbud i Järfälla?

2. Skulle ni släppa igenom en folkomröstning om tiggeriförbud, om tillräckligt många underskrifter samlas in?

Moderaterna

1. Moderaterna i Järfälla är positiva till ett tiggeriförbud.

2. I dagsläget har vi inte tagit ställning till frågan då den ännu inte ligger på vårt bord.

Liberalerna

1. Vi har inte tagit ställning till denna fråga lokalt men kommer diskutera frågan mer ingående om detta blir aktuellt. 

2. Vi kommer att följa detta och diskutera frågan om det blir aktuellt. 

Kristdemokraterna

1. I takt med att vi går över till kortbetalning har många åkt hem och vi söker en lösning för de som är kvar. Att tigga är inte lösningen på fattigdom.

2. Vi har inte tagit ställning i frågan.

Centerpartiet

1. Centerpartiet är emot ett tiggeriförbud, vi anser inte att det är en lösning på problemet.

2. Just nu så finns det inget att ta ställning till, vi kommer att diskutera det närmare under hösten.

Socialdemokraterna

1. Tiggeriet är i grunden ovärdigt Järfälla. Vi tycker däremot att det är problematiskt att förbjuda människor att be om hjälp.

2. Vi tycker att frågan är nationell och att den inte bör hanteras av varje kommun för sig. Om det blir aktuellt tar vi ställning till det då.

Miljöpartiet

1. Negativa. Ett tiggeriförbud förvärrar människors utsatthet.

2. Nej. Det är ovärdigt att folkomrösta om människors möjlighet att be om hjälp.

Vänsterpartiet

1. Det är aldrig okej att förbjuda människor att be om hjälp. Ett tiggeriförbud förvärrar människors utsatthet.

2. Vi anser att det är helt olämpligt att folkomrösta om människors rätt att leva och verka i kommunen.

Sverigedemokraterna

1. Sverigedemokraterna gick till val på ett tiggeriförbud i Järfälla kommun. Efter valet har vi drivit frågan i kommunfullmäktige och motionerat i frågan.

2. Om detta är en väg för att hålla vårt vallöfte så kommer Sverigedemokraterna självklart att ställa sig bakom en folkomröstning.

Så funkar en folkomröstning

Om minst 10 procent av de röstberättigade begär en folkomröstning måste kommunfullmäktige ta beslut om det ska hållas eller inte. Underskrifterna måste vara insamlade under en sexmånadersperiod för att räknas som giltiga. Om två tredjedelar av ledamöterna röstar nej, blir det ingen folkomröstning. En folkomröstning i en kommun är rådgivande.

Källa: Riksdagen

Stockholm Direkt