Samlingspunkt. Alliansen vill öppna ett trygghetskontor i närheten av Jakobsbergs station. Foto: Mikael Andersson

Så vill Alliansen göra Järfälla tryggare

Trygghetskontor, kameror och ordningsvakter. Det är några av punkterna som ingår i det nya program för ökad trygghet och säkerhet som Alliansen i Järfälla nu presenterar.

  • Publicerad 17:23, 25 apr 2019

Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande Foto: Mikael Andersson

Frågan om upplevd otrygghet har länge varit på tapeten i Järfälla. Ofta är det stationsområdet i Jakobsberg som pekas ut som särskilt otryggt, och där har kommunen tidigare satt in åtgärder som ordningsvakter.

Nu presenter Alliansen, som styr i Järfälla efter valet i höstas, sitt program om trygghet och säkerhet. Programmet – som ska upp för beslut i kommunstyrelsen 6 maj – består av 77 punkter som gäller alltifrån att motverka upplevd otrygghet, till hur kommunen ska bli bättre rustad inför eventuella kriser och arbeta mot hedersförtryck.

Vad gäller den upplevda otryggheten är en av punkterna på agendan att fixa ett trygghetskontor i närheten av Jakobsbergs station där fältare, trygghetsvärdar och andra kommunanställda ska samlas och exempelvis nattvandring ska kunna utgå från.

– De ska ha en gemensam punkt som alla känner till, och dit folk kan vända sig för att få tag på dem. I många fall kan existensen av en sådan här plats verka trygghetsskapande i sig, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Om det kommer anställas fler personer till kontoret är inte klart i nuläget, inte heller när det kan vara på plats eller i vilken lokal det blir. Men förhoppningen är "så snart som möjligt", enligt Emma Feldman.

Vakter ska patrullera dagligen

Från och med valborgsmässoafton den 30 april ska också kommunens ordningsvakter, som rör sig vid stationsområdet i Jakobsberg, börja patrullera dagligen. Från att de anställdes förra våren har det varit helgkvällar som gällt. Inom kort kommer de istället finnas på plats klockan 13-23 söndagar till torsdagar och klockan 15-02 fredagar och lördagar.

Planen är även att det ska sättas upp övervakningskameror runt Jakobsbergs station. Tidigare har det kommunägda Järfällahus ansökt om att sätta upp kameror i Postgången, men än har det inte blivit några. Fler platser kan också bli aktuella, men vilka och hur många kameror det gäller är inte klart än.

– Vi prioriterar platser utifrån dialog med polisen. Vissa av dem ska vara direkt uppkopplade till polisen, som ska kunna koppla upp sig till dem när någon ringer in, säger Emma Feldman.

Nedan kan du läsa ett urval av våra tidigare artiklar om trygghetsfrågan i Järfälla:

Nu börjar ordningsvakter patrullera i Jakobsberg

Trots insatser – fortsatt stökigt kring Jakobsbergs station

Åtta nya fältare ska göra Järfälla tryggare

Järfällas tjejer otryggast i länet

Soha kämpar för ungas trygghet i Järfälla

Trygghetsprogrammet i korthet

Alliansens trygghets- och säkerhetsprogram gäller perioden 2019-2022. Kommunstyrelsen beslutar den 6 maj om programmet går igenom eller inte.

Här är några av punkterna:

✓ Trygghetskontor ska öppna och övervakningskameror sättas upp i utvalda områden. Ordningsvakterna ska bli fler.

✓ Kommunala bostadsbolaget Järfällahus ska motverka svarta hyreskontrakt, trångboddhet och undersöka hur hyresgästerna upplever tryggheten i sina bostadsområden.

✓ Kommunen ska arbeta med IT-säkerhet och utöka sin krisberedskap.

✓ Nya rutiner ska tas fram för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, bland annat i skolor.

✓ Klotterpolicyn ska följas. Klotter ska saneras från kommunens byggnader inom 72 timmar från det att felanmälan har kommit in. Förskolor, skolor och populära gångtunnlar ska prioriteras.

Källa: 77-punktsprogram för trygghet och säkerhet i Järfälla kommun 2019-2022

Stockholm Direkt