FÖRSLAGET. Här är Apples senaste skisser på den butik de vill bygga i Kungsträdgården Foto: Apple/Foster&Partners

Så vill Apple bygga butik i Kungsträdgården

Stora glaspartier och planer på gratis föreläsningar och evenemang. Så vill Apple få staden att ge tummen upp för deras nya butik i Kungsträdgården. Nu ska Stockholm tycka till om planerna.

  • Publicerad 11:07, 4 jul 2018

Apples försök med att bygga en ny flaggskeppsbutik i Kungsträdgården, istället för TGI Fridays som ligger på tomten idag, tar nu nästa steg när planerna är ute på samråd från och med idag. I augusti ska även ett samrådsmöte hållas.

Planerna har hyllats men också kritiserats och staden har haft stora tveksamheter kring teknikjättens förslag och har tvingat dem att ändra bland annat storleken under resans gång.

NYA BILDER: Så vill Apple bygga i Kungsträdgården

Förslag som ligger nu är en lika hög byggnad som dagens byggnads högsta punkt, men volymen blir större eftersom den nya butiken kommer ha samma höjd över hela byggnaden. Taket ska ”kraga ut över den nya butiken som ett skärmtak där hörnen och kanterna är rundade.

Stora glaspartier planeras från både Kungsträdgården och Hamngatan med stenväggar på kortsidorna.

Enligt stadsbyggnadskontoret är de nya illustrationerna enbart en redovisning av själva volymen, arkitekturen för byggnaden och hur den möter parken och Hamngatan behöver studeras vidare.

Trädrad tas bort

I förslaget har även en trädrad längs Hamngatan tagits bort, men ”huruvida träden ska tas bort eller inte är föremål för studier i det fortsatta planarbetet”, skriver stadsbyggnadskontoret.

Hur den nya byggnaden kommer att påverka livet i parken har varit en av knäckfrågorna som lett till tveksamheter från stadens sida. Enligt stadsbyggnadskontorets sammantagna bedömning så stärker det nya förslaget platsen som mötesplant men ”riskerar att urholka möjligheten att förstå och uppleva norra Kungsträdgården som park och allmän plats. Byggnaden gör ett tydligt anspråk på det offentliga rummet i norra delen av parken genom sin höjd och utbredning, framförallt sett söderifrån.”

Vidare menar stadsbyggnadskontoret att det finns en risk för ökad otrygghet på kvällar och nätter eftersom butiken kommer stänga tidigare än dagens restaurang.

Apple har å sin sidan meddelat att de har planer på att hålla öppna och gratis föreläsningar, utbildningar och evenemang utanför butikens öppettider men stadsbyggnadskontoret konstaterar samtidigt att det inte finns någon möjlighet att säkerställa att det kommer att göras i detaljplanen.

Samrådet pågår till den 12 september.

Dagens restaurang jämfört med butiksförslaget. Foto: Stockholms stad/Apple/Foster&Partners

Så tycker man till

Samrådet pågår 4 juli – 12 september. - 2018-09-12

Samrådsmöte 23 augusti 16:30 - 18:00, Kungsträdgården, Jussi Björlings allé 10.

Förslaget visas också på: Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, 

Här hittar du all information kring förslaget och samrådet

Sett från Hamngatan Foto: Apple/Foster&Partners

Sett från Hamngatan Foto: Apple/Foster&Partners

Vy från Kungsträdgården. Foto: Apple/Foster&Partners

Vy från Kungsträdgården Foto: Apple/Foster&Partners

Inne i butiken, där Apple även planerar att ha bland annat gratis föreläsningar efter butikens öppettider enligt stadsbyggnadskontoret. Foto: Apple/Foster&Partners

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.