SÅ TYCKER EXPERTERNA. Arkitekter i Stockholm tycker till om arkitekturen. Foto: Pressbilder

Så vill arkitekterna att Stockholm ska byggas

Ett nytt policydokument ska tas fram för att få arkitekturen att spela en större roll i utvecklingen av Stockholm, enligt de grönblåa. Vi frågade fyra arkitekter vad de tycker dokumentet bör innehålla.

  • Publicerad 07:00, 29 jan 2019

Vilka tre meningar vill du se i dokumentet?

Emma Jonsteg, vd Utopia arkitekter:

Arkitektoniska kvalitetsambitioner ska tillsammans med ekologisk och social hållbarhet, som utvärderas efter tydligt redovisade bedömningskriterier, utgöra minst lika viktiga parametrar som markpris vid samtliga markanvisningar.

Byggherrar och fastighetsutvecklare som inte lever upp till överenskomna hållbarhets- och kvalitetskrav och gestaltningsmässiga utfästelser sätts i karantän.

Utvecklingen av staden ska, med start i tidigt planskede, ske i nära samskapande processer med stadens medborgare och andra centrala intressentgrupper.

Jesús Azpeitia, kreativ ledare på Tengbom arkitekter:

Högre krav på arkitekturens kvalitet och vad arkitekturen bidrar till.

Hög exploatering ska underordnas kvalitetsfrågor i samhällsbyggandet.

Arkitektur är inte lika med kosmetik, utan en nyckelsten i samhällsbyggandet där estetiken är en aspekt.

Ulrika Bergström, VD Nyréns Arkitektkontor:

Det byggda påverkar människor och våra möjligheter att leva tillsammans. Det byggda kostar också mycket och det är viktigt att vi värderar god och långsiktig arkitektur högt.

Lyckas man med bra arkitektur kan den leva länge och bli värdefull för kommande generationer.

Det är viktigt att bjuda in till kreativa processer och gestalta våra framtida miljöer tillsammans.

Gert Wingårdh, Wingårdhs arkitekter:

Arkitektur är en kulturform, vars värde först och främst består i dess förmåga att ge människor ett bättre liv.

Stockholms offentliga byggande ska vara en förebild för hela landet.

Stadens stadsutveckling ska bygga på konstnärlig eftertanke.

Vad tycker du är bra arkitektur i Stockholm?

Emma Jonsteg:

Röda Bergen.

Jesús Azpeitia:

Tillfälliga Saluhallen på Östermalmstorg är ett bra exempel på modern arkitektur som skapar värde för besökare, handlare och stad.

Ulrika Bergström:

Stadshuset har en speciell plats i mitt hjärta. Byggnaden tar plats vid Stockholms vatten mitt i city. Projektet var otroligt krävande för alla inblandade. Att de lyckades gå i mål betyder jättemycket för oss idag.

Gert Wingårdh:

Stockholms Stadshus är ett svåröverträffat epos över människans enastående förmågor. Tacksamheten för att det fick kosta vad det kostade och fick ta den tid det tog vet inga gränser.

Vad tycker du är dålig arkitektur i Stockholm?

Emma Jonsteg:

Hagastaden

Jesús Azpeitia:

Alla projekt eller processer som inte erbjuder omgivningen något. Astoriabiografen på Nybrogatan är ett exempel där processerna kunde hanterats bättre genom att ställa tydligare krav på vad projektets syfte är utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv och hur det ska bidra till staden.

Ulrika Bergström:

Jag oroas av tendensen att bygga på befintliga hus med flera våningar i innerstaden. Stockholm har ett fantastiskt varierande taklandskap. Byggnader med en rimlig höjd som släpper ner det begränsade dagsljus vi har borde värderas högre.

Gert Wingårdh:

Påbyggnaden på kvarteret Loen i City. Det finns bara ett ord för att beskriva den: Grotesk.