Förändring. Staden vill undersöka att bygga bostäder i skogsområdet mellan Gasverket och Hjorthagen. Andrea Ström (M) har tagit emot en hel del synpunkter under sommaren rörande bland annat byggplanerna. Foto: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad / Sigrid Malmgren

Så vill de boende att Hjorthagen utvecklas

Förtäta varsamt och öka tryggheten. Det är några saker som stadsdelsnämndens ordförande Andrea Hedin (M) fick höra när hon frågade Hjorthagsborna hur de tycker att området ska utvecklas.

  • Publicerad 16:49, 31 aug 2020

Många
efterfrågar tydligare promenadstråk och mer belysning.

Det var i maj i år som Andréa Hedin (M) gick ut i sociala medier och i ÖstermalmDirekt och efterlyste åsikter om utvecklingen i Hjorthagen. Anledningen var att området står inför stora förändringar, bland annat med Dianagårdens förvandling från genomgångsboende till seniorboende och planerna på att bygga bostäder i Hjort-hagsparken.

Och det står tydligt att Hjorthagsborna är engagerade i sitt område.

– Jag fick väldigt mycket respons, både via mail och sociala medier. De flesta beskriver att de trivs men att de tycker det är viktigt att värna om Hjorthagsparken så att man inte bygger för mycket eller för stort. Det ska vara en varsam förtätning, säger hon angående stadens planer på att bygga bostäder som ska koppla samman Hjorthagen med Gasverket.

Även tryggheten var en återkommande fråga.

– Det handlar om att skapa liv och rörelse genom till exempel restauranger och kaféer. Många efterfrågar även tydligare promenadstråk och mer belysning, säger hon och tillägger att det däremot inte är stadsdelen som äger frågan om bostadsbyggande.

– Att jag frågar är för att jag vill vara en bra representant för Östermalm i min dialog med bostadsbolag, politiska kollegor och tjänstemännen på stadsdelsförvaltningen.

Hjorthagsgläntan

Under sommaren färdigställdes Dianaparken, högst upp på berget vid Dianavägen 17, som nu rustats upp och blivit lummigare. Pandemin har dessvärre inneburit att det ännu inte blivit någon storslagen öppningsfest. Inte heller nya parkleken Hjortgläntan har kunnat invigas, men av en helt annan anledning.

– Utomhusmiljön är färdig, men lokalerna blev vattenskadade nu i augusti. Det ska få torka några veckor, men sedan ska vi kunna öppna, säger hon.

Med tanke på den stora mängden synpunkter som kommit in hoppas Andréa Hedin nu att exploateringskontoret bjuder in Hjorthagsborna till förnyad medborgardialog.

– Sist var i samband med planeringen av Norra Djurgårdsstaden, så det borde vara dags igen, säger hon.