Förslag. Neptuniskolan kan få paviljonger för att ge plats åt sexorna – tack vare ett förslag från föräldrar. Foto: Mikael Andersson

Så vill föräldrarna lösa platsbristen på Neptuniskolan

På Neptuniskolan tog föräldrarna fram en egen lösning på platsbristen för Järfällas sexor. De lämnade in sitt förslag till barn- och ungdomsnämnden – som nu ska utreda det.

  • Publicerad 16:40, 3 okt 2019

Som JärfällaDirekt rapporterat om i förra veckan är det nu klart att sexorna, istället för att flytta upp till högstadiet, ska gå kvar i mellanstadieskolorna i kommunen.

För Neptuniskolan i Skälby innebär det två nya klasser och skolan behöver därför två nya klassrum. Men i genomförandeplanen skriver man att det inte finns utrymme för det i den befintliga skolbyggnaden.

Istället är förslaget att placera förskoleklasserna i förskolan Orions lokaler en bit bort. Nu har några föräldrar på Neptuniskolan lämnat in ett alternativt förslag till hur man ska lösa situationen – och samtidigt fortsätta ha alla klasser på samma plats. 

– Jag arbetar som planeringsarkitekt och såg möjligheter att bygga ut skolan som inte fanns med i kommunens underlag, säger Helena Ackelman, en av föräldrarna bakom förslaget. 

LÄS ÄVEN: Planen: Så ska skolbristen i Järfälla lösas

En komplementsbyggnad

I föräldrarnas förslag föreslås en komplementbyggnad i direkt anslutning till skolan, på en obebyggd yta som tillhör kommunen, där sexorna kan få plats.

– För den aktuella ytan finns redan en detaljplan från år 2000, för just ändamålen skola och bostad. Bland annat medger den en byggnation om en byggnad på två våningar och 250 kvadratmeter. Här föreslår vi att ny, mer permanent lösning byggs. På så sätt krävs inte heller någon ny detaljplan, utan man kan få bygglov utifrån den som gäller, säger Helena Ackelman. 

Hon menar att förslaget kommer att öka tryggheten och gynna gemenskapen mellan elever på skolan:

– Eleverna kan röra sig till skolgård, idrottshall eller matsal utan att korsa någon bilväg. Dessutom kan eleverna redan från tidig ålder få möjlighet att få en bra relation med andra, äldre elever och hitta en trygghet där, när alla klasser är tillsammans. 

”Skickat till nämnden”

Under barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 26 september beslutades att förslaget ska utredas, och nämnden ställer sig positiva till lösningen.

– Föräldrarna har skickat förslaget till nämnden och förvaltningen har tagit till sig av det. Socialdemokraterna valde också att yrka på det här förslaget. Utan utredning så tyckte alla i nämnden att det här är en jättebra lösning, säger Nikoletta Jozsa (L), ordförande i nämnden.

Stockholm Direkt